ANDRZEJKI KLAS I - III

andrzejki2Wraz z końcem listopada nadchodzi czas wróżb i dobrej zabawy, która wiąże się z tradycjami andrzejkowymi. Andrzejki to wieczór przypadający w przededniu święta Andrzeja. W naszej szkole obchodziliśmy je dokładnie 30 listopada. W Polsce Andrzejki znane są od XVI wieku. Ciekawostką jest, że wtedy przeznaczone one były tylko dla niezamężnych dziewcząt i kobiet. Mężczyźni mieli swoje święto – Katarzynki. Dzisiaj zarówno dziewczęta jak i chłopcy wspólnie bawią się w noc z 29 na 30 listopada. Z tej właśnie przyczyny wszyscy milusińscy z klas I – III bawili się wesoło, lali wosk, układali buty, przepowiadali sobie przyszłość oraz bawili się w rytmie tanecznej muzyki. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak czekać na spełnienie naszych przepowiedni andrzejkowych. Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej w naszej galerii klikając w link poniżej.

Opracowała: Beata Pieprzyk

Andrzejki klas I - III 2017

 

Pasowanie pierwszaków na czytelników MGBP w Siewierzu

pasowsanie123 listopada uczniowie klasy I udali się do Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu, aby zostać jej pełnoprawnymi czytelnikami. Aby tak się stało musieli zostać pasowani. Wcześniej jednak Pani Jola, nasza ulubiona bibliotekarka, zapoznała uczniów z Regulaminem biblioteki, a z niego dowiedzieli się między innymi jak wypożyczać i zwracać książki oraz jak o nie dbać. Gdy już pierwszaki dowiedziały się jak należy zachować się w takim miejscu jakim jest biblioteka, odbyło się uroczyste pasowanie. Tego aktu dokonali zaproszeni goście, a mianowicie panowie policjanci. Spotkanie to było także okazją do wysłuchania opowieści zaproszonych gości dotyczących ich wykonywanego zawodu. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy z uczniów otrzymał dyplom, wybraną przez sebie książeczkę oraz lizaka.

Z tego miejsca klasa I wraz z wychowawcą serdecznie dziękują za zaproszenie i ekscytujące spotkanie z zaproszonymi gośćmi.

Beata Pieprzyk

SP nr 2 w konkursie miesięcznika TIK w Edukacji

Obraz2Nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Jestem SMART – sprytny, mobilny, aktywny, rozsądny, technologicznie zakręcony”, którego organizatorem jest miesięcznik TIK w Edukacji. Opiekunami wyżej wymienionego przedsięwzięcia w naszej placówce byli: Paweł Korusiewicz, Magdalena Drezler oraz Beata Pieprzyk. Udział nauczycieli w projekcie polegał na: zaplanowaniu działań projektowych, nadzorowaniu sprawnej realizacji ustalonego harmonogramu, instalowaniu sprzętu i oprogramowania, wspieraniu uczniów w obsłudze sprzętu multimedialnego oraz obsłudze niezbędnych do realizacji zaplanowanych zadań aplikacji, propagowaniu wprowadzania TIK na wszystkich przedmiotach szkolnych, propagowaniu bezpiecznego i przemyślanego korzystania z zasobów Internetu.

Promowane były idee takie jak: popularyzacja edukacyjnych narzędzi internetowych w szkole, rozpowszechnianie idei rozwijania umiejętności TIK zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, szerzenie wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, upowszechnianie oraz kształtowanie wśród uczniów świadomego, odpowiedzialnego i aktywnego wykorzystywania TIK w szkole oraz w domu.Obraz22

Do najciekawszych działań w ramach projektu można zaliczyć: multimedialny apel z okazji Święta Niepodległości, wykorzystanie testów plickers oraz kahoot, zajęcia z robotyki i konstruowanie prototypu urządzenia niezbędnego w życiu codziennym, a także zaszyfrowane zadania w postaci kodów QR, kody te wykorzystano też do zapisania ćwiczeń ruchowych, aby uatrakcyjnić uczniom przerwę międzylekcyjną.

Obraz24Organizacja niniejszego projektu w naszej szkole to strzał w dziesiątkę. Zaangażowanie uczniów oraz nauczycieli w realizację zaplanowanych zadań przerosło nasze oczekiwania. Wykorzystanie na zajęciach oraz w czasie przerw czy szkolnych akademiach TIK pozwala na uatrakcyjnienie tych zajęć, a co za tym idzie, następuje zmiana sposobu uczenia się naszych podopiecznych i nauczania, z metod podających na aktywizujące. Wykorzystanie TIK na lekcjach pozwoliło rozwinąć w uczniach myślenie nakierowane na nowe technologie, samodzielność w uczeniu się, pokazało możliwości i zasoby Internetu jako powszechnie dostępnego dla każdego źródła wiedzy, a lekcje stały się dla naszych uczniów bardziej interesujące i motywujące do działań edukacyjnych. Ponadto, oprócz satysfakcji z ciekawych i owocnych lekcji nauczyciele w oczach uczniów stają się kimś „na czasie”. Z tego miejsca dziękujemy organizatorom konkursu za możliwość udziału w nim oraz za inspirację!

Paweł Korusiewicz, Magdalena Drezler, Beata Pieprzyk

Zapraszamy do obejrzenia relacji z przeprowadzonych działań, które na potrzebę konkursu zawarliśmy w krótkim filmiku. Poniżej zamieszczamy link do prezentacji: SP nr 2 w Siewierzu w konkursie miesięcznika TIK w Edukacji

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wyjść poza schemat – utartych stereotypów, naszej wygody, obojętności, braku odwagi. Wyjść poza schemat – niekorzystania z pomocy dorosłych: rodziców, nauczycieli, pedagoga, policjanta. Wyjść poza schemat trzeba, jeżeli chcemy skutecznie przeciwstawić się przemocy, także coraz częstszej cyberprzemocy. Brak naszej reakcji, przyzwolenie na krzywdzenie siebie lub innych, na wykluczenie z rówieśniczej czy środowiskowej grupy poprzez obraźliwe e – maile i SMS - y, publikowanie ośmieszających  informacji i zdjęć, czy podszywanie się pod inną osobę w sieci rozzuchwala sprawców i powoduje ich kolejne ataki.

Niestety, w ten sposób często udaje im się zastraszyć i osaczyć pokrzywdzoną osobę, a nawet doprowadzić ją do dramatycznych decyzji.

Celem spektaklu „Wyjść poza schemat”, który 16 listopada 2017 r. obejrzeli uczniowie klas IV-VII naszej szkoły, było uświadomienie im niszczącego wpływu agresywnych zachowań na psychikę, negatywnych konsekwencji  przemocy i wykluczenia z grupy na kształtowanie osobowości młodzieży, a także aktywizacja młodych widzów, wzbudzenie ich reakcji na przedstawione zdarzenia oraz uświadomienie, że każdy z nich lub osoba im bliska może stać się celem podobnych przestępczych ataków. Przedstawienie i podsumowująca je prelekcja wskazały młodzieży konkretne sposoby reagowania na cyberprzemoc, ale także prowokowały do poszukiwania własnych rozwiązań, do zadania sobie pytań: Czy cyberagresja dotyczy także mnie? Czy mogę być wobec niej obojętny? Co w walce z przemocą w sieci zależy ode mnie?

 Natomiast uczniowie klas młodszych  I-III oraz starsza grupa przedszkola w tym samym dniu obejrzało przedstawienie pt,, W krainie bajtów”. Jest to satyryczna opowieść o dziecku, które odchodząc od klawiatury, od razu zasiadało przed ekranem telewizorem. Lub na odwrót.

Aż pewnego dnia obudziło się w wygenerowanej przez komputer wirtualnej rzeczywistości, świecie niezbyt przyjemnym, zaludnionym przez mało przyjaźnie nastawione postacie: Złodzieja Czasu, Wirusy, Natrętów Reklamowych i tajemniczego Sieciowego Potwora. Na dodatek nasz bohater czuje, że powoli staje się robotem i przestraszony uznaje, że czas wracać do domu. Żeby tego dokonać czeka go trudna praca - musi nauczyć się jak wykorzystywać nowe media z pożytkiem oraz poradzić sobie z przejawami agresji i bezkrytycznym przejmowaniem negatywnych wzorców osobowych. Uczy się także jak bezpiecznie posługiwać się internetem i unikać pułapek, które czekają na nierozsądnego użytkownika sieci.

                                                                                                                                                                Pedagog szkolny

                                                                                                                                                             Izabela Szczepańczyk

Dnia 13 XI 2017r. odbyła się wycieczka uczniów klas I- III do MDK w Zawierciu na spektakl teatralny pt. ,,Roszpunka”. Spektakl zawierał elementy teatru lalek, klasycznego musicalu, baletu i tańca współczesnego.  To piękna opowieść o poszukiwaniu swojej tożsamości oraz mocy, jaką niesie ze sobą miłość. Odbyliśmy z Roszpunką baśniową podróż, pełną muzyki, tańca i śpiewu, w prawdziwie disneyowskim stylu. Po powrocie do szkoły mogliśmy podzielić się swoimi wrażeniami, nie tylko słownie , ale również w ekspresji plastycznej. Zapraszamy do galerii zdjęć z tej udanej wycieczki.

Elżbieta Bijak 

 ZBIÓRKA JABŁEK I MARCHEWEK DLA KONI ZE STADNINY KONI W SIEWIERZU. 

    25 października uczniowie zawieźli zebrane dary dla koni w stadninie w Siewierzu. Najwięcej marchewek, bo aż 100 kilogramów przyniósł Jakub Drukała. Kuba oprócz obiecanej przejażdżki na koniu dostał w prezencie profesjonalną lekcję jazdy. Rada wolontariatu dziękuje wszystkim za zaangażowanie! 

stadnina koni w siewierzu

 

 

Święto Szkoły w SP 2 w Siewierzu

           Zgodnie z tradycją w Dniu Edukacji Narodowej nasza szkoła oficjalnie przyjmuje pierwszoklasistów w poczet uczniów. 13 października 2017 roku odbyła się akademia przygotowana przez uczniów klasy pierwszej i szóstej.
           Po powitaniu gości przez Panią Dyrektor Joannę Górnisiewicz głos zabrał Wiceburmistrz Miasta i Gminy Siewierz – Pan Dariusz Waluszczyk, dziękując nauczycielom za trud, gratulował sukcesów oraz życzył wszystkim pracownikom oświaty wielu osiągnięć w życiu zawodowym. Wyraził też zadowolenie z tego, że uczniowie naszej szkoły mają tak doskonałe warunki do nauki, rozwijania swoich uzdolnień i ich prezentacji.
           Akademię rozpoczęli pierwszoklasiści, którzy zaprezentowali swoje umiejętności, recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Następnie ślubowali być pilnymi uczniami i sumiennie wypełniać obowiązki oraz uroczyście przyrzekli, że będą pomagać słabszym i młodszym od siebie. Po ślubowaniu zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów klasy pierwszej, otrzymali pamiątkowe dyplomy i odcisnęli kciuki w kronice szkoły.
           Największą radość sprawiły dzieciom upominki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz- Pana Zdzisława Banasia, które wraz z życzeniami samych sukcesów przekazał Pan Dariusz Waluszczyk.
           Następnie ster przejęli uczniowie klasy szóstej, którzy w zabawny sposób zaprezentowali „najnowsze trendy" w modzie nauczycielskiej. Fantazyjne stroje, aktorskie talenty modelek i modeli wywołały salwy śmiechu licznie zgromadzonych nauczycieli oraz gości. Przedstawiciele SU w imieniu wszystkich uczniów wręczyli pracownikom szkoły słodkie upominki wraz z serdecznymi życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
            Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Joanna Górnisiewicz, która podziękowała nauczycielom za trud włożony w nauczanie i wychowanie uczniów i wręczyła wyróżniającym się pracownikom szkoły Nagrody Dyrektora. Złożyła wszystkim życzenia owocnej i przyjemnej pracy. Poinformowała też zgromadzonych, że nauczyciela naszej szkoły- Panią Justynę Chudy spotkało szczególne wyróżnienie, ponieważ została przez rodziców nominowana do konkursu „Nauczyciel na medal", którego organizatorem jest Dziennik Zachodni.
            Rodzice pierwszoklasistów obdarowali swoje pociechy słodkimi rogami obfitości.
            Po akademii wspólnie zjedliśmy pyszne pieczonki.

                                                                                                                               

                                                                                                                                              Aneta Bednarz

SPOTAKNIE Z BRZYDKIM KACZĄTKIEM

 

Swansong17 października 2017 roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły, czyli klasy I – II oraz starszy oddział przedszkolny wraz ze swoimi opiekunami wyruszyli do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spotkanie z Brzydkim kaczątkiem.

Któż nie zna tejże opowieści o perypetiach młodego łabędzia, który na swej drodze ku dorosłemu życiu musi stawić czoła wielu upokorzeniom ze strony swoich najbliższych? Dopiero jego przemiana w przepięknego łabędzia sprawia, że kaczątko zostaje zaakceptowane przez otaczający je świat.

Spektakl Teatru Dzieci Zagłębia poruszał temat tolerancji i zwracał naszą uwagę na problem odmienności wskazując, iż trzeba ją akceptować oraz być wrażliwym i reagować na każdy przejaw agresywnego zachowania, którego przyczyną może być fakt, że ktoś jest inny. W dobie współczesnego świata, przepełnionego nienawiścią, jest to temat bardzo aktualny, a siła tejże ponadczasowej i jakże starej historii wzrasta i nabiera nowego wymiaru.

Nasi podopieczni z dużym zaciekawieniem obejrzeli profesjonalną grę trupy aktorów z wykorzystaniem wielu kolorowych kukieł. Wysłuchali wielu skocznych, wesołych piosenek przenikających się z humorystycznymi scenkami, a żywy plan przeplatał się z animacją przedmiotów. Dynamikę przedstawienia gwarantowała choreografia oraz ręcznie zdobiona i malowana, drewniana scenografia. Naszej uwadze nie umknęło także tradycyjne wzornictwo oraz motywy ludowe, które stworzyły nam wielobarwny świat ludzi i zwierząt.

Kiedy występ dobiegł końca z uśmiechami na buziach i pozytywnymi emocjami oraz wspomnieniami z obejrzanego spektaklu wróciliśmy szczęśliwie do szkoły.

 

Beata Pieprzyk

 

Zapisz

Zapisz

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "PRAGNĘ OJCZYZNY..."

We wrześniu 2017 roku uczniowie kl. IV-V wzięli udział w szkolnym konkursie plastyczny pod  hasłem „Pragnę Ojczyzny …”. Celami konkursu były: uwrażliwienie na wartości patriotyczno – narodowe, kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia jedności narodowej, rozwijanie zainteresować uczniów, popularyzacja plastycznej twórczości uczniów, kształtowanie u dzieci poczucia piękna.

Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy plastycznej, inspirowanej miłością do kraju ojczystego, ukazującej Polskę oczami szczęśliwego dziecka.

Na konkurs wpłynęło 17 prac wykonanych przez uczniów klasy IV i V. Jury w składzie: Beata Pieprzyk, Justyna Chudy i Paweł Korusiewicz dokonało następującej oceny:

I miejsce: Jakub Kubik, kl. IV

II miejsce: Sara Cembrowska, kl. IV

III miejsce: Michalina Góral, kl. IV

Wyróżnienia otrzymali: Julia Pawińska, kl. V i Kamila Pordąb, kl. V

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz ikony .

Organizatorzy: Urszula Szymiec, Barbara Pawińska

Szkolny konkurs historyczno-religijny

"Stefan Kardynał Wyszyński, wielki patriota i Syn Maryi"

We wrześniu 2017 roku uczniowie kl. VI-VII wzięli udział w szkolnym konkursie historyczno-religijnym pod  hasłem „Stefan Kardynał Wyszyński, wielki patriota i Syn Maryi”. Celami konkursu były: prezentacja biografii Stefana Wyszyńskiego,  zaprezentowanie zmian ustrojowych wprowadzonych w wyniku jego działalności politycznej (uwięzienie Prymasa, „Non possumus”, list biskupów polskich do biskupów niemieckich), zwrócenie uwagi na duszpasterstwo Stefana Wyszyńskiego wśród narodu polskiego (Jasnogórskie śluby narodu, peregrynacja kopii Obrazu MB Częstochowskiej), rozwijanie zainteresowania historią współczesną kraju, zainspirowanie do poszukiwań wybitnych osobowości z dziejów państwa polskiego, prezentacja swojej twórczości w formie prezentacji multimedialnej.

 Zadaniem uczniów było stworzenie prezentacji multimedialnej przedstawiającej biografię, oraz działalność polityczną, społeczną i duszpasterską Prymasa Tysiąclecia.

Na konkurs wpłynęło 15 prac wykonanych przez uczniów klasy VI i VII. Jury w składzie: Justyna Chudy i Paweł Korusiewicz, Barbara Pawińska oraz Urszula Szymiec dokonało następującej oceny:

I miejsce: Tymoteusz Mrzywka, kl. VII

II miejsce: Mikołaj Góral, kl. VI

III miejsce: Patryk Rzepkowski, kl. VI

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

Organizatorzy: Urszula Szymiec, Barbara Pawińska

Podziękowanie od Unicef

Pod koniec poprzedniego roku szkolnego uczniowie SP 2 brali udział w kolejnym projekcie, nad którym patronat sprawowała organizacja Unicef.

Była to akcja "Po pierwsze dziecko", która mówiła o sytuacji uchodźców.

Właśnie otrzymaliśmy podziękowanie za udział!

koordynator akcji - Justyna Chudy

unicef

Karma dla schroniska w Zawierciu

                    Rada wolontariatu oraz samorząd uczniowski zebrali karmę dla zwierząt przebywających w schronisku w Zawierciu. Uczniowie całej szkoły oraz przedszkola przynosili zakupioną karmę. Dzięki pomocy jednego z rodziców Pana Piotra Drukały udało się zebrane dary zawieźć do schroniska. Przedstawiciele szkoły nie tylko zawieźli karmę, zwiedzili schronisko ale również wyprowadzili pieska na spacer, sprawiając mu ogromna przyjemność. Dziękujemy rodzicom i uczniom w zaangażowanie w tą akcję!

schronisko1 

schronisko2schronisko3

 

kup Pan szczotkę

 

Udział w akcji "Kup Pan szczotkę"

          Uczniowie z pomocą Pani Urszuli Szymiec, rady wolontariatu oraz samorządu uczniowskiego zebrali szczoteczki i pasty na akcję "Kup Pan szczotkę!" Rada wolontariatu bardzo dziękuje za tak duże zaangażowanie w tą szczytną akcję! Udało się zebrać 164 szczoteczki i 80 past do zębów, dlatego jeszcze raz dziękujemy uczniom jak również rodzicom za pomoc!

WYCIECZKA DO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO

W dniu 27 września 2017 roku klasy starsze naszej szkoły udały się na wycieczkę do Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Dwugodzinny seans dydaktyczny przybliżył uczniom zagadnienia związane z astronomią, ruchami Ziemii oraz wprowadził w tajniki rozpoznawania gwiazdozbiorów na nocnym niebie w różnych porach roku. Odwiedziliśmy też obserwatorium astronomiczne gdzie dzieci miąły możliwość obserwować Słońce za pomocą refraktora. Następnie udaliśmy się do stacji klimatologicznej, która również znajduje się na terenie chorzowskiego parku. Tutaj prowadzone są obserwacje i pomiary składników pogody. W drodze powrotnej zwiedzaliśmy Egzotarium w Sosnowcu. Można tam podziwiać egzotyczne gatunki roślin, ryby i gady. 

 

IMG 0813

 

IMG 0914IMG 0863IMG 0910IMG 0920

IMG 0869

IMG 0822

 

CAM00016AKCJA ZBIERANIA PLUSZAKÓW

         Nasza szkoła włączyła się w akcję "Poratuj Misiem"- zorganizowaną przez służby mundurowe z terenu powiatu zawierciańskiego. Polega ona na zebraniu maskotek, które trafią do dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz dotkniętych przemocą domową.

 

                                             Opiekunowie: SU i Rady Wolontariatu

 

 

      W dniu 20 września uczniowie klasy VII wraz z opiekunami Urszulą Szymiec i Justyną Chudy wybrali się do Częstochowy. Wycieczka odbyła się w ramach innowacji pedagogicznej "Oblicza polskiego patriotyzmu". Pogoda niestety nie była najlepsza, cay dzień padało i było chłodno, ale humory dopisały. 

Zapraszamy na fotorelację.

 

Opiekunowie: Justyna Chudy, Urszula Szymiec

 

IMG 20170920 095248

 

IMG 20170920 100748

 

IMG 20170920 100836

 

IMG 20170920 101118

 

IMG 20170920 101137

 

IMG 20170920 102348

 

IMG 20170920 110612

 

IMG 20170920 120536

 

IMG 20170920 102121

 

FESTYN RODZINNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU
„BAWMY SIĘ RAZEM"

               W nowy rok szkolny społeczność SP nr 2 weszła z energią i zapałem.....nie tylko do nauki, ale również do zabawy! Festyn rodzinny pod hasłem "Bawmy się razem", który miał miejsce 8 września 2017roku, pokazał, jak wspaniale potrafimy wspólnie spędzać czas.
               Rodzinne występy, taniec, śpiew oraz pokaz Capoeiry dostarczyły wielu emocji, które dzielili z nami zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, w-ce Burmistrz Dariusz Waluszczyk oraz licznie zgromadzeni członkowie naszych rodzin.
               Po doznaniach natury duchowej przyszedł czas na coś dla ciała..... I tutaj jak zwykle rodzice stanęli na wysokości zadania!! Zjeżdżalnie, animacje, konkursy, możliwość obejrzenia „od środka" wozu strażackiego, no i pyszne wypieki i potrawy.....A do tego śliczna pogoda, chociaż zapowiedzi były nieciekawe......To wszystko już za nami, pozostają miłe wspomnienia ...i plany na kolejne spotkania!

 

                                                                                                                                  Urszula Szymiec

 

       ,,Bezpieczna droga do szkoły"

       W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną
z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.

       W ramach edukacji tak jak w poprzednich latach zaprosiliśmy funkcjonariuszkę Wydziału Drogowego Policji w Będzinie -panią Iwonę Bajan , która pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły" spotkała się z uczniami całej szkoły. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjantka rozmawiała  z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach ,
a w szczególności  omówiła zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz pokazała niektóre znaki drogowe. Przypomniała również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze oraz jak należy zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. 

      Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania się. W nagrodę za aktywny udział uczniowie otrzymali odblaski.
      Drugim poruszanym tematem  była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w  szkole
i poza nią. Pani policjant  poruszyła także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa
i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadząca pogadankę uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy.
Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.  
   

      Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjantki. Po spotkaniu uczniowie w grupkach długo rozmawiali jeszcze na wyżej wymienione tematy.

      Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję,
że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.

      Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego-wychowawczego naszej szkoły. Ponadto dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji mo  można zwrócić się o pomoc.

                                                                                                      pedagog szkolny                                                                                                                                       Izabela Szczepańczyk

 

 


HARMONOGRAM AKCJI
„SPRZĄTANIE ŚWIATA – 2017”

15 wrzesień 2017 rok.


Klasy I - III

1. 10.25 – rozpoczęcie akcji (po 3 godzinach lekcyjnych) – zbiórka wszystkich dzieci na placu szkolnym, krótka instrukcja p. Aneta Tyburkiewicz na temat BHP podczas akcji sprzątania, rozdanie worków i rękawic przez wychowawców klas
2. 10.30 – 12.00 zbieranie śmieci

Klasy IV - VII
1. 11.15 – rozpoczęcie akcji (po 4 godzinach lekcyjnych) – zbiórka wszystkich dzieci na placu szkolnym, krótka instrukcja p. Aneta Bednarz na temat BHP podczas akcji sprzątania, rozdanie worków i rękawic przez opiekunów klas
2. 11.15 – 13.00 zbieranie śmieci


Tereny do sprzątania oraz opiekunowie:

1. oddziały przedszkolne teren szkoły (Dagmara Małota - Machura, Joanna Żołądź, Andżelika Nowak, Katarzyna Makieła)
2. klasa I, – parking i lasek do rzeki (B. Pieprzyk)
3. klasa II, III – las obok szkoły (A. Tyburkiewicz, E. Bijak,U. Szymiec, )
4. klasa IV, V, VI , VII– ulica Długa do lasu (B. Pawińska, M. Drezler,
A. Bednarz, J. Chudy,)


organizator: mgr J. Górnisiewicz

konkursSS

Akcje w których uczestniczymy

szkola_bez_przemocy_small.jpg
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Wednesday the 29th. Siewierz