PLAN ZAJĘĆ DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2019/2020

 

 

DZIEŃ

TYG.

GODZINY

GRUPA PRZEDSZKOLNA 3,4 – LATKI

WYCH. KATARZYNA SIKORSKA

GODZINY

GRUPA  PRZEDSZKOLNA 5, 6 – LATKI

WYCH. D. MAŁOTA - MACHURA

 

PONIEDZIAŁEK

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

13.30 – 14.00

Logorytmika – zajęcia dodatkowe
mgr Dagmara Małota - Machura

13.00 – 13.30

Logorytmika – zajęcia dodatkowe
mgr Dagmara Małota - Machura

13.00 - 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Katarzyna Sikorska

14.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Beata Pieprzyk

 

WTOREK

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

11.30 – 12.00

Język angielski mgr M. Drezler

13.30 – 14.00

Religia mgr Urszula Szymiec

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Joanna Żołądź

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr D. Małota - Machura

14.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Joanna Żołądź

 

ŚRODA

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Joanna Żołądź

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna mgr K. Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

12.30 – 13.00

Język angielski mgr M. Drezler

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr I. Szczepańczyk

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr D. Małota - Machura

14.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Dagmara Małota - Machura

 

CZWARTEK

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 12.30

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

10.45 – 11.15

Język angielski mgr M. Drezler

12.30 – 13.00

Język angielski mgr M. Drezler

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Katarzyna Sikorska

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr I. Szczepańczyk

14.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Joanna Żołądź

 

PIĄTEK

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Beata Pieprzyk

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

13.30 – 14.00

Sprawna rączka – dodatkowe zajęcia plastyczne z elementami SI
mgr Dagmara Małota - Machura

13.00 – 13.30

Sprawna rączka – dodatkowe zajęcia plastyczne z elementami SI
mgr Dagmara Małota - Machura

13.30 – 14.00

Religia mgr Urszula Szymiec

13.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Katarzyna Sikorska

 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2019/2020

DZIEŃ

TYG.

GODZINY

GRUPA PRZEDSZKOLNA 3,4 – LATKI

WYCH. KATARZYNA SIKORSKA

GODZINY

GRUPA  PRZEDSZKOLNA 5, 6 – LATKI

WYCH. D. MAŁOTA - MACHURA

 

PONIEDZIAŁEK

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

13.30 – 14.00

Logorytmika – zajęcia dodatkowe
mgr Dagmara Małota - Machura

13.00 – 13.30

Logorytmika – zajęcia dodatkowe
mgr Dagmara Małota - Machura

13.00 - 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Katarzyna Sikorska

14.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Beata Pieprzyk

 

WTOREK

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

11.30 – 12.00

Język angielski mgr M. Drezler

13.30 – 14.00

Religia mgr Urszula Szymiec

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Joanna Żołądź

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr D. Małota - Machura

14.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Joanna Żołądź

 

ŚRODA

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Joanna Żołądź

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna mgr K. Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

12.30 – 13.00

Język angielski mgr M. Drezler

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr I. Szczepańczyk

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr D. Małota - Machura

14.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Dagmara Małota - Machura

 

CZWARTEK

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 12.30

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

10.45 – 11.15

Język angielski mgr M. Drezler

12.30 – 13.00

Język angielski mgr M. Drezler

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Katarzyna Sikorska

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr I. Szczepańczyk

14.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Joanna Żołądź

 

PIĄTEK

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Beata Pieprzyk

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Katarzyna Sikorska

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

13.30 – 14.00

Sprawna rączka – dodatkowe zajęcia plastyczne z elementami SI
mgr Dagmara Małota - Machura

13.00 – 13.30

Sprawna rączka – dodatkowe zajęcia plastyczne z elementami SI
mgr Dagmara Małota - Machura

13.30 – 14.00

Religia mgr Urszula Szymiec

13.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Katarzyna Sikorska

 

przedszkole

PLAN ZAJĘĆ DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2017/2018

.:POBIERZ:.

PLAN ZAJĘĆ DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2017/2018

DZIEŃ

TYG.

GODZINY

GRUPA PRZEDSZKOLNA
3,4 – LATKI

WYCH. D. MAŁOTA - MACHURA

GODZINY

GRUPA  PRZEDSZKOLNA
5, 6 – LATKI

WYCH. J. ŻOŁĄDŹ

 
   

PONIEDZIAŁEK

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Joanna Żołądź

 

8.00 – 12.30

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Joanna Żołądź

 

13.00 – 13.30

Zajęcia muzyczne
mgr Dagmara Małota - Machura

 

12.30 – 13.00

Język angielski
mgr Magdalena Drezler

 

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Justyna Borowiecka

 

14.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Izabela Szczepańczyk

 
   

WTOREK

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Joanna Żołądź

 

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

8.00 – 12.30

Edukacja przedszkolna
mgr Joanna Żołądź

 

12.30 – 13.00

Język angielski
mgr Magdalena Drezler

 

13.00 – 13.30

Religia mgr Urszula Szymiec

 

13.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Izabela Szczepańczyk

 
   

ŚRODA

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Joanna Żołądź

 

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

8.00 – 12.30

Edukacja przedszkolna
mgr Joanna Żołądź

 

13.00 – 13.30

Zajęcia muzyczne
mgr Dagmara Małota - Machura

12.30 – 13.00

Język angielski
mgr Magdalena Drezler

 

13.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Izabela Szczepańczyk

 
   

CZWARTEK

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Izabela Szczepańczyk

 

8.00 – 12.30

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Joanna Żołądź

 

12.30 – 13.00

Język angielski
mgr Magdalena Drezler

13.00 – 13.30

Religia mgr Urszula Szymiec

 

13.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Justyna Borowiecka

 
   

PIĄTEK

7.00 – 8.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Izabela Szczepańczyk

 

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Dagmara Małota - Machura

8.00 – 13.00

Edukacja przedszkolna
mgr Joanna Żołądź

 

13.00 – 13.30

Zajęcia muzyczne
mgr Dagmara Małota - Machura

13.30 – 14.00

Zajęcia muzyczne
mgr Dagmara Małota - Machura

 

13.00 – 14.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Joanna Żołądź

 

14.00 – 16.00

Wydłużenie czasu pracy oddziałów przedszkolnych  mgr Dagmara Małota - Machura

 

Ramowy rozkład dnia w oddziałach przedszkolnych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu

8:00 – 9:00

 • Głośne czytanie dzieciom utworów literatury dziecięcej
 • Zabawa swobodna przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Ćwiczenia poranne / Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem
 • Rozmowy indywidualne nauczyciela z dziećmi / Śpiewanie piosenek, recytacja wierszy
 • Realizacja zadań edukacyjnych przewidzianych w programie wychowania przedszkolnego
 • Zabawy dydaktyczne, tematyczne, orientacyjno-porządkowe / ćwiczenia słuchowe, ortofoniczne
 • Czynności higieniczne przed śniadaniem
 • Śniadanie

9:00 – 10:00

(pora śniadania jest w grupach zróżnicowana ze względu na prace kuchni)

10:00 – 11:00

 • Realizacja zadań edukacyjnych przewidzianych w programie wychowania przedszkolnego
 • Zabawa ruchowa (w przerwie między zajęciami)
 • Spacery / obserwacje przyrodnicze na świeżym powietrzu / gry i zabawy ruchowe na placu zabaw oraz na boisku
 • Czynności higieniczne przed obiadem
 • Obiad
 • Zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach
 • Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych
 • Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem angielskim / zabawy umuzykalniające (gra na instrumentach, ćwiczenia rytmiczne) / gry i układanki stolikowe / ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia doskonalące motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową / zabawy tematyczne, konstrukcyjne

11:00 – 12:00

 

 • Spacery / obserwacje przyrodnicze na świeżym powietrzu / gry i zabawy ruchowe na placu zabaw oraz na boisku

 

12:00 – 13:00

 • Czynności higieniczne przed obiadem
 • Obiad
 • Zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach
 • Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych
 • Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela
 • Zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem angielskim / zabawy umuzykalniające (gra na instrumentach, ćwiczenia rytmiczne) / gry i układanki stolikowe / ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia doskonalące motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową / zabawy tematyczne, konstrukcyjne

 

Akcje w których uczestniczymy

polskabiega.jpg
Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Migawki

zero.jpg
Monday the 21st. Siewierz 2013