Regulamin Samorzadu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu

LINK DO DOKUMENTU

 

 

 

 

 


 

Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

przewodnicząca- Karen Gibałka kl. VIII

zastępca- Nadia Szatan kl. VI

sekretarz kl. 1-3- Karolina Grzyb kl. III

sekretarz kl. 4-8- Fabian Rudy kl. VIII

 

 

 

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
ROK SZKOLNY 2019 / 2020

 

Przewodniczący: Daniel Oleszczuk - klasa VIII

Zastępca przewodniczącego: Nadia Szatan - klasa V

Sekretarz: Katarzyna Skrzypiec- klasa IV

 

Opiekun SU: Aneta Bednarz

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


DZIAŁANIA STAŁE:
• prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie informacji o pracy SU oraz przygotowywanie gazetek związanych z aktualną tematyką;
• informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas
o organizowanych akcjach;
• całoroczna zbiórka nakrętek;
• spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem;
• współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
• przekazywanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronę internetową szkoły;
• współpraca z opiekunem Rady Wolontariatu;
• udział w uroczystościach szkolnych - wystawianie pocztu sztandarowego;
• działania wynikające z aktualnych potrzeb.
SEMESTR I
Wrzesień
• Wybór Samorządów Klasowych;
• Spotkanie z opiekunem SU w sprawie propozycji do planu pracy rok szkolny 2019/2020;
• Wykonanie gazetki informacyjnej z kandydatami do SU;
• Organizacja dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka;
• Współudział w akcji Sprzątania Świata.
Październik
• Październik miesiącem dobroci dla zwierząt- rozpoczęcie akcji zbiórki karmy dla zawierciańskiego schroniska dla zwierząt
w ramach współpracy z Radą Wolontariatu;
• Dzień Edukacji Narodowej – słodkie upominki dla pracowników szkoły;
• Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego; ogłoszenie wyników wyborów;
• Opracowanie Planu pracy SU;
• Organizacja dnia tematycznego związanego z nietypowym świętem.

Listopad
• Wykonanie okolicznościowej gazetki z okazji Święta Niepodległości;
• Organizacja dnia tematycznego związanego z nietypowym świętem;
• Przeprowadzenie akcji „GÓRA GROSZA";
• Współorganizacja wieczoru wróżb z okazji andrzejek – dyskoteka szkolna.
Grudzień
• Zakup słodkich upominków dla każdego dziecka z okazji mikołajek;
Styczeń
• Włączenie się w akcję charytatywną – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
• Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2019/2020.
SEMESTR II
Luty
• Prezentacja uczniów z najlepszymi wynikami nauczania i zachowania na gazetce SU;
• Zorganizowanie POCZTY WALENTYNKOWEJ;
• Światowy Dzień Kota- zbiórka karmy;
• Organizacja dnia tematycznego związanego z nietypowym świętem.
Marzec
• Współorganizacja Dnia Kobiet – przygotowanie okolicznościowych życzeń, dzień „bez pytania" dla dziewcząt;
• Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej z okazji pierwszego Dnia Wiosny;
• Organizacja dnia tematycznego związanego z nietypowym świętem.

Kwiecień
• Wielkanoc - przygotowanie gazetki okolicznościowej;
• Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono;
• Międzynarodowy Dzień Książki- międzyklasowy ranking czytelnictwa;
• Organizacja dnia tematycznego związanego z nietypowym świętem.
Maj
• Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – wykonanie okolicznościowej gazetki;
• Udział w uroczystościach z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja; wystawienie pocztu flagowego;
• Konkurs fotograficzny: Moja Mama jest mistrzynią; wystawa prac konkursowych;
• Organizacja dnia tematycznego związanego z nietypowym świętem.
Czerwiec
• Dzień Dziecka – zakup słodkich upominków dla każdego dziecka;
• Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020;
• Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2019/2020;
• Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje";
• Przedstawienie wyników nauczania i zachowania najlepszych uczniów na gazetce SU;
• Włączenie się w organizację uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020, wystawienie pocztu flagowego.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun SU: Aneta Bednarz

Samorząd Ucz

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2018 / 2019


    1 października 2018 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu. Uprawnionych do głosowania było 93 uczniów z klas od IV – VIII. W głosowaniu oddano 86 głosów, w tym 85 głosów ważnych. 8 uczniów z powodu nieobecności nie brało udziału w głosowaniu.
    Wyniki wyborów:
Przewodniczący: Kacper Brzeziński- klasa VII- 33 głosy;
Zastępca przewodniczącego: Julia Gładecka- klasa VIII- 29 głosów;
Sekretarz: Eliza Ognyanova- klasa II- 11 głosów.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!!!

 

                                                                                         Opiekun SU: Aneta Bednarz

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu
na rok szkolny 2017/ 2018.

        W roku szkolnym 2017/ 2018 Samorząd Uczniowski będzie pracował wg planu opracowanego na spotkaniu Rad Samorządów Klasowych z opiekunem SU -Anetą Bednarz.
        W bieżącym roku szkolnym SU zamierza angażować się we wszystkie akcje, imprezy szkolne i środowiskowe oraz działania Rady Wolontariatu:

● wrzesień- zebranie trójek klasowych wybory przewodniczącego, zastępcy i sekretarza SU,
przygotowanie planu pracy SU, zaopiniowanie dni dodatkowo wolnych oraz zmian w Statucie Szkoły, udział w akcji „Poratuj Misiem";

● październik- pomoc w zbiórce karmy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zawierciu w ramach współpracy z Radą Wolontariatu , włączenie się w organizację akademii z okazji Dnia Edukacji ( zakup KWIATÓW/UPOMINKÓW dla nauczycieli), gazetka okolicznościowa;

● listopad- włączenie się do akcji „GÓRA GROSZA, 25 listopada- Dzień Pluszowego Misia,
dyskoteka andrzejkowa;

● grudzień- akcja „Mikołaj w szkole i w przedszkolu", konkurs na najdłuższy łańcuch świąteczny, poczta świąteczna, przyłączenie się do akcji Kolędujemy w Domu Seniora;

● styczeń- gazetka okolicznościowa z okazji Dnia Babci i Dziadka, włączenie się w organizację
WOŚP; zabawa karnawałowa;

● luty- konkurs walentynkowy, poczta walentynkowa, gazetka okolicznościowa: BEZPIECZNE FERIE;

● marzec- wybory „NAJMILSZA DZIEWCZYNA", włączenie się w obchody Pierwszego
Dnia Wiosny, przygotowanie okolicznościowej gazetki ściennej- Wielkanoc,

● kwiecień- z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci akcja „O NIC NIE PYTAM, NAJMŁODSZYM CZYTAM"- czytanie baśni przedszkolakom;

● maj- gazetka okolicznościowa z okazji 1-go i 3- go Maja, konkurs plastyczny „Portret mojej Mamy";

● czerwiec- podsumowanie rocznej pracy samorządu, gazetka okolicznościowa- wakacje.

Samorząd zmierza również brać udział we wszelkich akcjach charytatywnych na rzecz najbardziej potrzebujących oraz organizować akcje mające na celu zbiórkę funduszy na cele SU.

SAMORZĄD SZKOŁY:                                                                            OPIEKUN SAMORZĄDU:

Zuzanna Rychter, Daniel Oleszczuk, Tymoteusz Mrzywka                               Aneta Bednarz

 

SU

WYBRALIŚMY SAMORZĄD SZKOLNY


       15 września 2017 r., w wyniku głosowania członków samorządów klasowych Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, został wybrany SAMORZĄD SZKOLNY w składzie:


Przewodnicząca: Zuzanna Rychter- kl. VII
Zastępca przewodniczącego: Daniel Oleszczuk - kl. VI
Sekretarz: Tymoteusz Mrzywka- kl. VII


Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!!!

SZKOLNE WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

4 stycznia 2017 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Wszystko odbyło się pod nadzorem Komisji Wyborczej, która dbała o prawidłowy przebieg głosowania. Kandydaci zdobyli następującą liczbę głosów:

Mikołaj Góral- 24

Anna Nowakowska- 19

Tymoteusz Mrzywka- 11

Oznacza to, że przedstawicielem Szkoły Podstawowej nr 2 w Młodzieżowej Radzie Gminy Siewierz został: Mikołaj Góral- uczeń klasy V, któremu serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy owocnej pracy. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem- Anetą Bednarz

Piesek1

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI KARMY

DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA

W ZAWIERCIU

ROK SZKOLNY 2016/2017

I miejsce klasa IV- 30 p. (7,3 kg/os.)

II miejsce klasa II- 25p. (5,6 kg/ os.)

III miejsce klasa I- 20p. (1,6 kg/ os.)

IV miejsce klasa VI- 15p. (1,4 kg/ os.)

V miejsce klasa III- 10p. (0,76 kg/ os.)

VI miejsce klasa V- 5p. (0,7 kg/ os.)

                                                      Opiekun SU: Aneta Bednarz

 

 

 

W ramach turnieju EKSTRAKLASY zorganizowano zbiórkę makulatury- łącznie zebraliśmy 568,58 kg !

I miejsce- klasa II

II miejsce- klasa IV

III miejsce- klasa III

IV miejsce- klasa VI

V miejsce- klasa V

VI miejsce- klasa I

Regulamin TURNIEJU EKSTRAKLASA

roku szkolnego 2016/2017

 1. Konkurs na EKSTRAKLASĘ prowadzi i koordynuje Samorząd Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu z Opiekunem Samorządu w porozumieniu z Dyrekcją.
 2. Głównym celem turnieju jest ukazywanie pozytywnych zachowań młodzieży, promowanie nauki, zaangażowania w życie klasy, szkoły, miejscowości.
 3. W konkursie biorą udział wszystkie klasy.
 4. Czas trwania konkursu: od 1.09.2016 do 31.05.2017 r.
 5. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która w rywalizacji międzyklasowej uzyska największą ilość punktów.
 6. Zliczane będą punkty uzyskane przez klasę w różnych akcjach i konkursach organizowanych przez SU.
 7.  W każdym miesiącu zostaną wyznaczone zadania lub konkursy, za które klasa otrzyma punkty przyznawane przez komisję konkursową.
 8. Klasy, które zdobędą trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody ufundowane przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców oraz dyplomy.
 9. Zwycięska klasa poza nagrodą otrzymuje tytuł EKSTRAKLASY roku szkolnego 2016/2017, pamiątkowe zdjęcie,dyplom EKSTRAKLASY oraz dyplom dla Wychowawcy EKSTRAKLASY.
 10. Wszystkie sprawy sporne związane z przeliczaniem punktów rozstrzyga Opiekun Samorządu w porozumieniu z Dyrekcją.
 11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu.

Wszystkie zadania będą punktowane w następujący sposób:

I miejsce – 30 pkt

II miejsce – 25 pkt

III miejsce – 20 pkt

IV miejsce – 15 pkt

V miejsce – 10 pkt

VI miejsce – 5 pkt

ZADANIA PUNKTOWANE W KAŻDYM MIESIĄCU

WRZESIEŃ

Konkurs na najlepszy plakat wyborczy. Komisja oceniać będzie pomysłowość, hasło wyborcze, realność programu wyborczego i estetykę wykonania plakatów, dodatkowe elementy prezentacji i promocji.

Akcja NAKRĘTKA. Od 1 września2016 r. do 30 maja 2013r.  klasy przynoszą opiekunowi  SU – p. Anecie Bednarz- plastikowe nakrętki. Zwyciężą klasy, które zbiorą najwięcej nakrętek.

SZKOLNY DŻENTELMEN- dyskoteka z wyborami najkulturalniejszego ucznia. Chłopcy, którzy zostaną wytypowani przez swoje klasy (dwóch kandydatów z każdej klasy) będą walczyli o tytuł Szkolnego Dżentelmena. Miejsca od I do VI będą punktowane zgodnie z regulaminem Ekstra Klasy.

PAŹDZIERNIK

NAPEŁNIJ MISKĘ ZWIERZAKA. Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. W dn. 3- 15 października uczniowie przynoszą do wychowawców suchą karmę, puszki i inne produkty. Zwycięży klasa, która zbierze najwięcej karmy. Kolejne miejsca będą punktowane zgodnie z regulaminem EKSTRAKLASY. Zgromadzone artykuły zostaną przekazane Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zawierciu.

28 października (Halloween) – Upiorny Konkurs.                                        Konkurs na najbardziej oryginalne przebranie, fryzurę i udekorowanie sali „Upiorów”. Komisja złożona z przedstawicieli SU oraz nauczycieli będzie oceniała zaangażowanie i pomysłowość klasy w stworzeniu nastroju Halloween. Punktacja wg przelicznika turnieju.

LISTOPAD

KONKURS NA KLASĘ Z NAJMNIEJSZĄ LICZBĄ OCEN NIEDOSTATECZNYCH-

GRUDZIEŃ

Góra Grosza – zwycięży klasa, która zbierze największą liczbę monet, a zespół, który uzbiera najwyższą kwotę otrzyma 20 punktów dodatkowych.

Konkursy Świąteczne

      (w ostatnim dniu przed zimową przerwą świąteczną )                                                          

Konkurs na najdłuższy łańcuch świąteczny. W tym dniu każda klasa przynosi do szkoły materiały potrzebne do wykonania łańcucha (papier kolorowy lub blok, nożyczki, klej lub zszywacz).  

5 przedstawicieli z każdej klasy robi łańcuch przez 30 minut. Następnie komisja dokona pomiaru poprzez porównanie długości.

Konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny.  3 przedstawicieli

z każdej klasy robi stroik przez 20 minut. Stroiki będą oceniane przez komisję zgodnie z kryteriami: estetyka wykonania, oryginalność i pomysłowość, wkład pracy.

STYCZEŃ

EKSTRAKLASA- konkurs z najlepszą średnią ocen całej klasy w klasyfikacji semestralnej.

WOŚP – punkty- zgodnie z regulaminem- otrzymają klasy, które najliczniej wezmą udział w akcji WOŚP organizowanej na RYNKU W SIEWIERZU.

LUTY

Konkurs na piosenkę, wiersz lub skecz o tematyce miłosnej

 Jury będzie oceniało:

- interpretację utworu;

-zaangażowanie klasy w wykonanie utworu;

- ogólny wyraz artystyczny

MARZEC

MIESIĄC 100% FREKWENCJI. Punkty zostaną przyznane klasom z najmniejszą liczbą godzin nieobecnych.

KWIECIEŃ

Recyklingowy pokaz mody. Konkurs odbędzie się w połączeniu z obchodami DNIA ZIEMI. Komisja oceniać będzie pomysłowość prezentacji, wykorzystane materiały oraz krótki komentarz prowadzącego pokaz danej klasy.

MAJ

MIESIĄC PRZECZYTANEJ KSIĄŻKIKLASY IV- VI: Konkurs czytelniczy – wygrywają klasy, które przeczytają najwięcej książek z biblioteki w dwóch wylosowanych przez komisję miesiącach roku szkolnego 2016/2017.

KONKURS NA LAURKĘ DLA MAM- KLASY I- III : Konkurs na laurkę dla Mam. Każda klasa wspólnie wykonuje jedną laurkę (format dowolny). Komisja oceni estetykę pracy, poprawność językową i ortograficzną oraz pomysłowość.

CZERWIEC

Podsumowanie turnieju EKSTRAKLASA. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięskiej klasy – zgodnie z regulaminem.

Opiekun SU

Aneta Bednarz

Akcje w których uczestniczymy

ztu.jpg
Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Wednesday the 22nd. Siewierz