Sukces Weroniki w konkursie "Matematyka w geografii"
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie odbył się finał VII edycji Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych "Matematyka w geografii". Nasza uczennica Weronika Kozerska zajęła piąte miejsce i wywalczyła tytuł finalistki! W etapie szkolnym wzięło udział 140 najzdolniejszych uczniów naszego województwa, a w etapie finałowym znalazło się 26 uczniów.
Zadania finałowe były bardzo zróżnicowane. Uczestnicy obliczali min. współczynnik feminizacji, całkowite plony i zbiory pszenicy w gospodarstwie oraz powierzchnię miasta na mapie wykonanej w danej skali.
Konkurs odbył się pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Politechniki Częstochowskiej. Tytuł finalisty będzie umieszczony na świadectwie ukończenia szkoły i daje Weronice dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym do szkoły średniej.
Serdecznie gratulujemy!
 
Katarzyna Maciążek,
Justyna Chudy
matematyka w geografii dyplom

 


Konkurs z okazji Dni Bezpiecznego Internetu

dbilogo230

 

W dniu 28 luty odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego konkursu Informatyczno – plastycznego
o tematyce związanej z bezpiecznym korzystaniem z sieci Internet.

Wyłoniono następujących zwycięzców:

Kategoria klas młodszych I-IV  -   Praca plastyczna:

I miejsce: Julia Pogorzelczyk

II miejsce: Szymon Lubiński

III miejsce: Zuzanna Peterek

Nagrody za udział: Justyna Madej, Emilia Rebeta

Kategoria  klasy IV-VI – Prezentacja multimedialna:

I miejsce: Karolina Grzyb

II miejsce : Maja Suchecka

Kategoria  klasy VII-VIII – Prezentacja multimedialna/film:

Nagrodzono pracę grupową uczennic klasy VIII:

Kaja Rychter, Nadia Szatan, Natalia Peterek, Weronika Kozerska

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy.

Izabela Szczepańczyk

Paweł Korusiewicz


kolaz

Film nagrany przez: Kaje Rychter, Nadie Szatan, Natalie Peterek, Weronike Kozerską

Uzależnienie od telefonu

 

 


 

 

 


NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 

W naszej szkole uczniowie mogą już korzystać z nowej pracowni komputerowej, składającej się z: 16 stanowisk uczniowskich, komputera nauczycielskiego oraz z 75 calowego monitora interaktywnego. Klasopracownię wyposażono w niezbędną instalacje elektryczną oraz sieć LAN. Nowo zakupiony sprzęt komputerowy w pełni umożliwia realizację podstawy programowej z informatyki w klasach IV-VIII oraz edukacji informatycznej w klasach młodszych. Sprzęt nowej generacji jest wykorzystywany jako narzędzie do nauki, wspomagania i rozwijania zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz umożliwia realizację projektów edukacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

 

pracownia2pracownia1

pracownia3pracownia5

 

Paweł Korusiewicz


 

14. GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY „ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ”

Zapraszamy do udziału w Konkursie Gminnym, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Siewierzu.

Cele konkursu:

 • upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska w Gminie Siewierz,
 • kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej
  przy równoczesnym rozwijaniu wrażliwości artystycznej,
 • kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko, uświadomienie zagrożeń środowiska,
 • docenianie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i estetycznych najbliższej okolicy.
  • Grupa I: uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej,
  • Grupa II: uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej,
  • Grupa III: uczniowie klas 7 – 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Warunki uczestnictwa:

Ustalono trzy kategorie wiekowe, w których przyznawane będą nagrody:

             Zadania konkursowe dla poszczególnych grup:

Grupa I: praca plastyczna Dbamy o Ziemię (format A3, technika dowolna, praca płaska)

Grupa II: plakat „Segreguj odpady!” (format A3, technika dowolna, praca płaska)

Grupa III: plakat „Redukuj korzystanie z plastiku!” (format A3, technika dowolna, praca płaska)

Każda praca powinna mieć trwale przyklejoną w widocznym miejscu metryczkę zgodną z poniższym wzorem. Metryczka może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym.

Imię i nazwisko autora

Klasa

Pełna nazwa szkoły

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Prace prosimy składać u wychowawców, nauczyciela plastyki lub geografii w terminie do 5 kwietnia 2023 r.

Wystawa prac konkursowych odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 roku
w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu.

Do prac należy dołączyć wypełnioną zgodę, której treść znajduje się w załączniku.

Załącznik_nr_1_Gminny_Konkurs_Ekologiczny.pdf


"Co dodaje mi skrzydeł - moja pasja"

02.01.2023r. nastąpiło oficjalne wręczenie nagród oraz wyróżnień w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu „ Co dodaje mi skrzydeł-moja pasja” (Facebook). Konkurs organizowany jest Fundację Międzynarodowego Ruchu Latających Plecaczków. Fundatorem nagród jest firma BIC Polska.

kategoria: klasy I-III

I miejsce - Agata Nogaj

II miejsce - Zofia Przemyk

III miejsce - Amelia Płatek

kategoria: klasy IV-VI

I miejsce - Maria Przemyk 

II miejsce - Nina Bujna  

III miejsce - Wojciech Musiałek 

 

kategoria: klas VI-VIII

I miejsce - Julia Bujna 

II miejsce - Temenuzhka Ognyanova  

III miejsce - Emilia Majewska 

 

                                                               Joanna Cesarz, Justyna Chudy J

certyfikat

kalendarze adwentowe 22

 

WYNIKI KONKURSU -

KALENDARZ ADWENTOWY

 

W grudniu odbył się konkurs na niemiecki kalendarz adwentowy. I miejsce zajęła Nina Bujna kl. V, drugie miejsce Klaudia Cembala kl. VI, pozostałe prace zajęły III miejsce. Dzieciaki wykazały się ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością. Wszystkie prace były przepiękne! Mam nadzieję, że uczniowie, wykonując kalendarze, nie tylko poznali zwyczaje niemieckie, ale też dowiedzieli się, że kalendarze służą do nauki cierpliwości i systematyczności. A to właśnie systematyczność jest tak niezwykle ważna w nauce języka niemieckiego!

 

Justyna Borowiecka


WYNIKI KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

W grudniu odbył się konkurs na KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ PO NIEMIECKU.

I miejsce zajęła Marysia Przemyk kl. V,

II miejsce Nina Bujna kl. V,

III miejsce Kamila Bochenek kl. V oraz Natalia Góral kl. VI.

Dzieciaki wykazały się ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością. Wszystkie prace były przepiękne! Kartki zostały wysłane do Ambasady Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Lichtensteinu oraz do szkół partnerskich z którymi rozpoczęliśmy projekty. Na korytarzu można podziwiać kartki wysłane do nas ze szkół partnerskich.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Justyna Borowiecka


jasełka

 

JASEŁKA 2022'

 

„Gore gwiazda Jezusowi” pod takim hasłem odbyły się jasełka w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu. Były to dla wszystkich zebranych chwile bardzo szczególne, ponieważ po długim czasie pandemii mogliśmy w końcu, znowu razem, cieszyć się nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. Frekwencja( jak na iście zimową aurę) była niesamowita: odwiedziły nas całe rodziny, przedstawiciele władz samorządowych w osobach : w—ce Starosty Powiatu Będzińskiego – Pana Dariusza Waluszczyka i w –ce Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Damiana Dawczyńskiego oraz przyjaciele szkoły.

Tym razem na niezwykłe chwile przyjścia na świat Syna Bożego spojrzeliśmy oczyma zwierząt, które jako pierwsze ujrzały Jezusa i oddały cześć Dzieciątku. Poznaliśmy rodzinę baranów, która udzieliła schronienia Maryi i Józefowi, myszkę truchlejącą przed kotkiem, krowę i pająka zachwycających się nowonarodzonym Zbawicielem. Do stajenki zawitali też pastuszkowie i królowie. Możemy stwierdzić, że wspólnie z rodzicami, uczniami, pracownikami szkoły oraz zaproszonymi gośćmi stworzyliśmy nasze Siewierskie Betlejem.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się i uświetnili naszą uroczystość swoją obecnością.

Życzymy zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2023!

Urszula Szymiec

Smerf recytator

Szkolny Konkurs Recytatorski 2022/23

I CELE KONKURSU


1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
4. Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku.
5. Przygotowanie do uczestnictwa w XXX Finale Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Siewierzu.


II Regulamin


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII.
2. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: kl. IV- VI i kl. VII-VIII.
3. Uczeń prezentuje jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce.
4. Czas recytacji nie powinien przekroczyć:

- 3 minuty- kl. IV- VI;

- 5 minut kl. VII- VIII.


5. Jury oceni :
- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.);
- interpretacja utworów (dykcja, emisja, ekspresja);
- ogólny wyraz artystyczny.

6. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

7. Zdobywcy I miejsc w Szkolnym Konkursie Recytatorskim będą reprezentowali szkołę w XXX Finale Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Siewierzu.
8. Zgłoszenia do udziału w konkursie ( pisemnie: imię i nazwisko ucznia; tytuł i autor utworu ) należy oddać organizatorkom w terminie do 22.12.2022r.

                                                                                                                       

                                                                                                                     Organizatorki:

                      Aneta Bednarz i Renata Chmielowska

 


 

KONKURS zdjęcie

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS I -III

pod hasłem:

„Malowana poezja”- ilustracja do wybranego utworu Marii Konopnickiej.

W listopadzie został zorganizowany w naszej szkole konkurs plastyczny

dla uczniów klas I – III pod hasłem: „Malowana poezja”- ilustracja do wybranego utworu

Marii Konopnickiej.

Konkurs miał na celu m.in. kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, w tym popularyzację twórczości Marii Konopnickiej, a także zachęcenie dzieci do aktywności twórczej.

Spośród otrzymanych prac jury wyłoniło 6 najlepszych.

Oto laureaci konkursu:

I miejsce – Szymon Gala

II miejsce – Zuzanna Peterek

III miejsce – Agata Nogaj

 

Wyróżnienie – Martyna Nadolny, Szymon Lubiński, Julia Pogorzelczyk.

GRATULUJEMY!

                                                                                     

Organizator: Joanna Żołądź


BohaterON

BohaterON – włącz historię!

     Uczniowie klasy VII i VIII przyłaczyli się do realizacji ogólnopolskiej kampanii  o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!. Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. 
We wcześniejszych edycjach  polscy uczniowie z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich ponad milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy kartek      i listów z życzeniami. W 2022 r. tradycyjne kartki zostały zastąpione wpisami na portalu www.dumnizpowstańców.pl – nowym, wirtualny miejscu pamięci           o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.
       Akcja BohaterON w Twojej Szkole poprzedzona została szeregiem lekcji      i działań o tematyce patriotycznej, uświadamiających ogromną rolę poświęcenie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie oglądali dostępne filmy edukacyjne, słuchowiska, słuchali wywiadów z Powstańcami oraz wykładów swoich nauczycieli, włączali się w pogadanki i dyskusje na temat udziału w Powstaniu Warszawskim młodych ludzi, czytali książki o tematyce związanej      z II wojną światową oraz ze zrywem powstańczym. W ramach akcji realizowali projekt "II wojna światowa w pudełku" oraz wykonali plakaty na temat przyczyn, działań zbrojnych i skutków powstania.  W ramach akcji planowana jest wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu zapoznali się na lekcjach historii ze stronę internetową akcji, którą także prześledzili samodzielnie, przygotowując się do lekcji oraz dokonując wpisów na portalu www.dumnizpowstanców.pl , w których dziękowali Powstańcom za odwagę         i poświęcenie w walce o wolność Polski, życząc zdrowia i długich szczęśliwych lat życia.
 
PW2
 

WK1

KR

wzor na usmiech

 

21. listopada obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Jak mówił Charlie Chaplin "Dzień bez uśmiechu jest dniem straconym".

 

                                                                                                                                       J.Cesarz 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA 2022

18 listopada 2022r. obchodziliśmy w naszej szkole kolejną rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Organizacja UNICEF łączy kolor niebieski w działaniach związanych z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka. W piątek -18.11.2022r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły ubrali się właśnie na niebiesko jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, szczególnie z tymi, których prawa nie są właściwie przestrzegane. Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach poświęconych tematyce praw dziecka. Za udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka nasza szkoła została uhonorowana dyplomem od UNICEF.

 

                                                              J. Chudy
                                                              J. Cesarz 

  316824905_542365851047542_4343912809683502032_n.jpg

III Międzynarodowa edycja  VII Ogólnopolskiej akcja

  pt. ,,Przerwa na czytanie –

bicie rekordu w czytaniu na przerwie”.

Nasza szkoła przystąpiła do akcji czytelniczej 28 października 2022 r.

od godz. 9.15 do 9.30 w ramach : 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

oraz ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom.

 

Celem akcji była :

 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 • integracja środowiska szkolnego;
 • pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe
 • zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

 Po wcześniejszych przygotowaniach, w piątek 28 października 2022 r. rozpoczęto bicie rekordu w czytaniu na przerwie. W akcji wzięła udział cała społeczność szkoły. Każdy z uczestników wybrał z biblioteki szkolnej lub przyniósł z domu swoją książkę. W akcji wzięły udział wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami oraz nauczycielami języka polskiego . Najmłodszym uczniom (nie umiejącym samodzielnie czytać) głośno czytali wychowawcy. Czytano więc w klasach, na korytarzu, czytano na boisku szkolnym i oczywiście w bibliotece.

CZYTANO WSZĘDZIE!

Nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej akcji czytania na przerwie. Mam nadzieję, że za rok znów się spotkamy podczas „Przerwy na czytanie” i będzie nas czytających jeszcze więcej.

 

przerwa na czytanie 1

Wycieczka na Targi Książki w Katowicach

Od wielu już lat media informują, że w Polsce spada ilość czytanych książek, a Polacy coraz rzadziej sięgają po książki. Wg niektórych osób przestaliśmy się wstydzić tego, że nie czytamy. Nasza szkoła, wychodząc na przekór temu przekonaniu, zachęca do tego, aby połknąć bakcyla czytania i sięgać po książkę nie tylko z obowiązku ale i dla rozrywki, miłego spędzania czasu.                                                                                                               

4 listopada 2022 r. grupa 12 uczniów  klas VII-VIII wybrała się na wycieczkę, której celem były Targi Książki, organizowane w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Oferta wydawnicza na Targach przyprawiała o zawrót głowy! Brali  w nich udział najwięksi wydawcy z całego kraju m.in.: Akapit-Press, Bellona, Egmont, Muza SA, Nasza Księgarnia, Sonia Draga, Świat Książki, Papilon, Wydawnictwo Agora, Wydawnictwo Albatros, Wydawnictwo Czarna Owca, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Olesiejuk, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Zeszyty Literackie, Znak. Każdy uczeń mógł znaleźć dla siebie książkę, która trafiała w jego gust literacki.

Targi zachwyciły atrakcyjną ofertą programową; dzieci mogły uczestniczyć w spotkaniach z autorami (m. in. z Waldemarem Cichoniem), w warsztatach, w konkursach, mogły również spróbować swoich sił  w testowaniu gier planszowych oraz zdobyć autografy znanych twórców literatury polskiej.
Wycieczka miała również charakter praktyczny, ponieważ przemieszczaliśmy się  środkami komunikacji publicznej. Dla niektórych uczniów była to pierwsza podróż autobusem miejskim.

TargiK316038679 146228311489361 955909103734759373 n

 

Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.

Dzień ten obchodzony jest uroczyście w całej Polsce. Świętowano również w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu. 10 listopada 2022 r. wszystkie dzieci przyszły  do szkoły odświętnie ubrane, przedszkolaki oraz uczniowie kl. I-III ozdobili ubrania własnoręcznie zrobionymi kotylionami. Najważniejszym punktem obchodów Święta Niepodległości był program słowno-muzyczny przygotowany przez oddziały przedszkolne, uczniów kl. II oraz kl. IV - VIII. W czasie jego trwania występujący  przypomnieli swoim rówieśnikom losy narodu polskiego: kolejne rozbiory, zrywy niepodległościowe, wybuch I wojny światowej i nadzieje Polaków na odzyskanie wolności, wreszcie powrót na mapę Europy jako niepodległy, suwerenny kraj. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami oraz recytacjami wierszy, co pozwoliło widzom głębiej przeżyć tamte chwile. Społeczność szkolna w tym uroczystym dniu wzięła również udział w kolejnej edycji akcji MEiN „Szkoła do hymnu” odśpiewując 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego o godz. 11.11.

Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Uczciliśmy to wyjątkowo godnie i uroczyście.

święto niepodleglosci313197446 144459228332936 6333560848218522036 n

Wyniki konkursu "Co dodaje mi skrzydeł - moja pasja"
 
W drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu "Co dodaje mi skrzydeł - moja pasja" udział wzięło 33 uczniów z naszej szkoły. Konkurs organizowany jest przez Fundację Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków / Flying Bag oraz firmę  BIC Polska.

Konkurs jest związany z Międzynarodowym Dniem Plecaka, który był organizowany w połowie października w naszej placówce. Wówczas uczniowie prezentowali na sali gimnastycznej swoje zbiory i kolekcje.
 
Po wyczerpujących obradach nasze szkolne jury ustaliło następujące wyniki:

I kategoria: klasy I-III

I miejsce - Agata Nogaj

II miejsce - Zofia Przemyk

III miejsce - Amelia Płatek

I_miejsce_A._Nogaj.jpg    

II_miejsce_Z._Przemyk.jpg

III miejsce A. Płatek

 

II kategoria: klasy IV-VI

I miejsce - Maria Przemyk link do prezentacji

II miejsce - Nina Bujna  link do prezentacji

III miejsce - Wojciech Musiałek link do prezentacji

 

III kategoria: klasy VII-VIII

I miejsce - Julia Bujna

II miejsce - Temenuzhka Ognyanova

III miejsce - Emilia Majewska

 I_miejsce_J._Bujna.jpg 

II miejsce T. Ognyanova

III miejsce. E. Majewska

Pozostali uczestnicy:

Justyna Madej

Patrycja Trzcionka

Borys Łaszczyca

Szymon Szatan

Klaudia Cembala

Igor Suchecki

Aleksandra Chwastek

Hanna Szymańska

Oskar Pniak

Martyna Nadolny

Judyta Zajiczek

Nela Biedroń

Maja Chwastek

Marcel Woźniak

Anastazja Dębska

Julia Wylon

Aleksander Zygmunt

Fabio Stacchetti

Nikodem Borowiecki

Filip Krzan

Małgorzata Piątkowska

Julia Stolarzak

Miłosz Bochenek

Patryk Sierpiński

 

Poziom prac plastycznych i prezentacji był bardzo wyrównany i wysoki, a ustalenie wyników było bardzo trudne.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

 

Joanna Cesarz,

Justyna Chudy

 

 

 

Galeria prac pozostałych uczestników:

link do prezentacji

link do prezentacji

 link do prezentacji

link do prezentacji

A. Zygmunt 

B. Łaszczyca

F. Stacchetti 

J. Madej

J. Stolarzak

M._Nadolny.jpg

J._Wylon.jpg

J. Zajiczek

M. Bochenek

M. Chwastek

Sz. Szatan

N. Biedroń 

P. Trzcionka

P. Sierpiński

O. Pniak

M. Woźniak

M._Piątkowska.jpg

N. Borowiecki

A. Dębska

F. Krzan

 

code week 10 lat

CodeWeek 2022

W tym roku miał miejsce jubileuszowy, dziesiąty Europejski Tydzień Kodowania. Na lekcjach matematyki uczniowie ćwiczyli kodowanie off - line. Zakodowane obrazki, zaszyfrowane przykłady, rysowanie według kodu bardzo podobały się uczniom i dawały okazję do doskonalenia umiejętności logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem i przede wszystkim dobrej zabawy.

W ostatnich dniach dostaliśmy również certyfikat, który potwierdził udział SP 2 w tym przedsięwzięciu.

code_week_2022.png 

 

 

Justyna Chudy

 


Konkursy geograficzne organizowane przez Uniwersytet Śląski

Zachęcam do udziału w konkursach o tematyce geograficznej dla uczniów klas 4 - 8. Proszę o zapoznanie się z tematyką proponowanych konkursów oraz z terminarzem. Jeśli zdecydujecie się na udział proszę o kontakt z nauczycielem geografii.

.:WYKAZ KONKURSÓW:.


2899902004128

OGŁOSZENIE O KONKURSIE !!!

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – III

do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

pod hasłem:

„Malowana poezja”- ilustracja do wybranego utworu

Marii Konopnickiej.

     

Warunki konkursu:

1.Technika pracy – dowolna (rysunek kredkami ołówkowymi, świecowymi lub pastelami; wydzieranka, wyklejanka, kolaż, itp.);

2. Na pracy można umieścić tytuł wiersza lub utworu, który jest ilustrowany.

3. Format pracy A4;

4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasę, tytuł wiersza lub utworu (który jest ilustrowany).

5. Prace należy wykonać do 25.11.2022r. i dostarczyć p. Joannie Żołądź.

Akcje w których uczestniczymy

EFS_z_podpisem.jpg
Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Monday the 27th. Siewierz