Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu oraz odziały przedszkolne zostały beneficjentami „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” i uzyskały rządowe wsparcie finansowe przeznaczone na zakup książek i modernizację biblioteki szkolnej.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki        i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety:

Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych.

Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych.

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa.

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa dla szkoły podstawowej  wynosi 4000 zł , natomiast dla oddziałów przedszkolnych 3125,00 zł . Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

Wnioski do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

 

Jako szkoła oraz oddziały przedszkolne złożyliśmy w tym roku szkolnym 2 wnioski do tego programu, dzięki czemu możliwe będzie doposażenie biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze i brakujące pozycje lekturowe. W trakcie realizacji projektu biblioteka szkolna przeprowadzi liczne akcje promujące czytelnictwo, konkursy oraz we współpracy z wychowawcami każda klasa weźmie udział w projekcie czytelniczym. 

Program pozwala sfinansować zakup książek dla placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w tym zakupy lektur szkolnych i nagród dla uczniów. W szkołach przewidziano także dofinansowanie na zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

O dofinansowanie dla bibliotek szkolnych oraz przedszkoli mogą starać się organy prowadzące, a wysokość wsparcia finansowego  zależna jest od liczby dzieci/uczniów w określonej placówce (szkole lub przedszkolu). Wnioski składają dyrektorzy placówek uprawnionych do udziału w projekcie do organów prowadzących.

 

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MEiNza pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki. Nasza szkoła będzie prowadzić działania w ramach priorytetu 3:

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zarówno dla szkoły jak i przedszkola.

 

 CELE PROGRAMU

 

Cel główny – Priorytet 3:

 

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

 

 Cele szczegółowe:    

 

Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;

Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;

Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

FORMY REALIZACJI PROGRAMU

 

Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;

Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;

Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;

Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

.: zobacz więcej :.

 


 

PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE

Drodzy Uczniowie i Rodzice – jeśli posiadacie ciekawe książki, których już nie czytacie a zajmują Wam miejsce na półce – przekażcie je dla biblioteki szkolnej, aby inni mogli z nich skorzystać.

Dla klasy, która uskłada najwyższy „stosik” książek przewidziane są punkty dodatnie i dzień bez pytania i testów.

Termin akcji trwa do czerwca 2020 r.

List do rodziców - „Dlaczego warto czytać dzieciom książki?”

   

Biblioteka szkolna informuje, że nasza Szkoła realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej "Książki naszych marzeń" i otrzymała 1250 zł na zakup literatury dla dzieci. Od połowy grudnia zakupione książki są dostępne dla uczniów w bibliotece szkolnej.

   Informując o tym, chcielibyśmy zachęcić Państwa, abyście rozbudzali i podtrzymywali zainteresowania czytelnicze waszych pociech. To właśnie rodzice są osobami, z którymi dziecko identyfikuje się szczególnie silnie i ich zachowania, a więc i stosunek do książek, są naturalnie naśladowane. Nie ulega wątpliwości, że rola rodziców w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dziecka jest ogromna. Wyrobienie nawyku czytania książek i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. Czytanie rozwija sferę poznawczo – intelektualną, rozwija pamięć i wyobraźnię, zapewnia zdrowy rozwój emocjonalny dziecka oraz zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów.

   Drodzy Rodzice, zachęcam Was gorąco, do codziennego, głośnego czytania dzieciom - wystarczy 20 minut dziennie. Wspólne czytanie może sprawiać przyjemność i dzieciom i dorosłym. Pamiętajmy o korzyściach, które płyną z czytania dla dzieci.

10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki

1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami, a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje poczucie bezpieczeństwa.

2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka.

3. Słuchanie czytanych książek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki i czytania.

4. Książki wychowują.

5. Książki wyrabiają wrażliwość. Niejedna książka poruszy nasze serca.

6. Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas.

7. Książki rozwijają pasje u dzieci.

8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku.

9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy.

10. Książki podpowiadają, jak porozumieć się z rówieśnikami i rodzeństwem.

    Zapraszam do odwiedzenia strony Cała Polska Czyta Dzieciom, gdzie znajdziecie Państwo pozycje książkowe polecane do czytania - „Złota Lista Książek do czytania Dzieciom”.

Nauczyciel bibliotekarz

Barbara Pawińska

RADIOWE PASOWANIE NA CZYTELNIKA”

Nasza szkoła od wielu lat ściśle współpracuje z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Siewierzu. Jej przejawem są liczne lekcje biblioteczne realizowane w siewierskiej książnicy, zaproszenia na spotkania autorskie z pisarzami i ciekawymi postaciami związanymi z literaturą polską, udział w konkursach czytelniczych, nocowanie w bibliotece oraz uroczyste pasowania na czytelników. Głównym celem tej współpracy jest promocja czytelnictwa, zainteresowanie uczniów książką, zaprezentowanie im bogactwa polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej, zachęcenie do częstszego sięgania po teksty pisane.

Jak co roku, uczniowie klasy I wraz z nauczycielami p. Elżbietą Bijak i p. Barbarą Pawińską zostali zaproszeni 16 grudnia 2015 r. na uroczyste „Radiowe Pasowanie na Czytelnika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu”. Gościem specjalnie na tę okazję przybyłym do siewierskiej książnicy był pan Rafał Drabek, dziennikarz radiowy, realizator dźwięku z Polskiego Radia Katowice S.A.

Na początku spotkania pani Jolanta Jakubczyk oprowadziła dzieci po bibliotece, wskazała w którym miejscu znajdują się dla nich zbiory książek, następnie przedstawiła zasady wypożyczania i zwrotu woluminów, omówiła jak należy o nie dbać.

Później głos oddała p. Rafałowi Drabkowi, który w sposób bardzo ciekawy opowiedział jak wygląda praca w radiu, jak zmieniała się ona na przestrzeni lat. Dzieci miały możliwość wysłuchania fragmentu audycji radiowej, prowadzonej przez dziennikarza  w Radiu Katowice w soboty i niedziele o godzinie 15.15 pt. „Muzyczna Złota Rybka”.  Pan Drabek zaprezentował uczniom jak można zmienić głos ludzki, wykorzystując mikser i komputer, pokazał jakie przedmioty na co dzień towarzyszą mu w pracy: słuchawki, laptop, mikrofon i mikser.

Później przyszedł czas na zadawanie pytań przez dzieci oraz na krótką zabawę z wykorzystaniem akcesoriów radiowych.

Następnie przyszedł czas na moment pasowania na czytelników biblioteki, którego dokonali: p. Jolanta Jakubczyk oraz p. Rafał Drabek. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom oraz „coś słodkiego”. Po sesji zdjęciowej dzieci przeszły do czytelni, gdzie samodzielnie mogły wyszukać interesujące je książki i dokonać ich wypożyczenia do domu.

Mamy nadzieję, że wśród tych młodych, świeżo pasowanych czytelników rozwiną się pasje czytelnicze, że częściej będą odwiedzać progi biblioteki, aby korzystać z bogactwa literatury dziecięcej.

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W NASZEJ BIBLIOTECE

ZAKUPIONE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

W październiku 2015 r. biblioteka szkolna otrzymała w ramach rządowego projektu „Książki naszych marzeń” kwotę 1250 zł. na zakup nowości książkowych. Po przeprowadzonych konsultacjach z uczniami oraz z pracownikami Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu została sporządzona lista książek do zamówienia w księgarniach i hurtowniach współpracujących z bibliotekami szkolnymi. W listopadzie został ogłoszony przetarg na zakup książek, w wyniku którego nasza szkoła wzbogaciła się o 61 nowych książek.

Poniżej prezentuję listę tytułów, które już w grudniu będą udostępnione uczniom do wypożyczania. Zapraszam do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki, szczególnie z nowości czytelniczych !!!

Lista Naszych Książek Marzeń

 1. Andrzej Maleszka „Magiczne drzewo. Pojedynek” Wyd. Znak emotikon

 2. Andrzej Maleszka „Magiczne drzewo. Świat ogromnych” Wyd. Znak emotikon

 3. Jeff Kinney „Dziennik cwaniaczka. Droga przez mękę”. Wyd. Nasza Księgarnia

 4. Jeff Kinney „Dziennik cwaniaczka. Zezowate szczęście”. Wyd. Nasza Księgarnia

 5. Scooby- Doo Superkomiks 8 – W teatrze”. Wyd. Media Service Zawada

 6. Scooby- Doo Superkomiks 5 – W kosmosie”. Wyd. Media Service Zawada

 7. Scooby- Doo Superkomiks 7 – Na meczu”. Wyd. Media Service Zawada

 8. Scooby- Doo Superkomiks 11 – Na statku”. Wyd. Media Service Zawada

 9. Scooby- Doo Superkomiks 9 – W oku smoka”. Wyd. Media Service Zawada

 10. Scooby -Doo Superkomiks 12 – W tajemniczej maszynie”. Wyd. Media Service Zawada

 11. Scooby- Doo Superkomiks 13 – Na balu”. Wyd. Media Service Zawada

 12. Scooby- Doo Superkomiks 14 – W bibliotece”. Wyd. Media Service Zawada

 13. Scooby- Doo Superkomiks 15 – Na rowerze”. Wyd. Media Service Zawada

 14. Rene Goscinny, Jean Jacques Sempe „Nieznane przygody Mikołajka”. Wyd. Znak emotikon

 15. Rick Riordan „ Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Złodziej Pioruna” t. 1, wyd. Galeria Książki

 16. Rick Riordan „ Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Morze potworów” t. 2, wyd. Galeria Książki

 17. Rick Riordan „ Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Klątwa tytana” t. 3, wyd. Galeria Książki

 18. Rick Riordan „ Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Bitwa w labiryncie” t. 4, wyd. Galeria Książki

 19. Rick Riordan „ Percy Jackson i bogowie olimpijscy. Ostatni olimpijczyk” t. 5, wyd. Galeria Książki

 20. Rick Riordan „ Olimpijscy herosi. Zagubiony heros” t. 1, wyd. Galeria Książki

 21. Rick Riordan „ Olimpijscy herosi. Syn Neptuna” t. 2, wyd. Galeria Książki

 22. Rick Riordan „ Olimpijscy herosi. Znak Ateny” t. 3, wyd. Galeria Książki

 23. Brandon Mull, Baśniobór” t. 1, wyd. W.A.B.

 24. Brandon Mull, Baśniobór. Gwiazada Wieczorna wschodzi” t. 2, wyd. W.A.B.

 25. Piers Anthony „Xanth. Zaklęcie dla Cameleon” t. 1, wyd. Nasza Księgarnia

 26. Piers Anthony „Xanth. Źródło magii” t. 2, wyd. Nasza Księgarnia

 27. Yoshihito Isogawa „ Lego Mindstorms EV3. Niesamowite projekty”, wyd. Helion

 28. Zofia Stanecka „Basia i biwak”, wyd. Egmont

 29. Zofia Stanecka „Basia i Boże Narodzenie”, wyd. Egmont

 30. Sue Bentley „ Magiczny kotek. Wakacje na wyspie”, wyd. Foksal

 31. Sue Bentley „ Magiczny kotek. Nadmorska tajemnica”, wyd. Foksal

 32. Sue Bentley „ Magiczny kotek. Nowy pupil”, wyd. Foksal

 33. Marek Kamiński „Marek – chłopiec, który miał marzenia”, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 3 szt

 34. Rene Goscinny, Albert Uderzo „Asteriks. Asteriks gladiator”, t. 3, wyd. Egmont

 35. Rene Goscinny, Albert Uderzo „Asteriks. Asteriks i Goci”, t. 5, wyd. Egmont

 36. Rene Goscinny, Albert Uderzo „Asteriks. Asteriks i Latraviata”, t. 5, wyd. Egmont

 37. Lucy Maud Montgomery „Błękitny zamek”, wyd. Egmont Polska

 38. Ned Vizzini,Chris Columbus „ Dom tajemnic”, wyd. Znak emotikon

 39. Ned Vizzini,Chris Columbus „ Starcie potworów”, wyd. Znak emotikon

 40. Roald Dahl „Charlie i fabryka czekolady” wyd. Znak emotikon

 41. Buscaglia Leo „Jesień liścia Jasia. Opowieść o życiu dla małych i dużych”, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 3 szt

 42. Bowden Oliwier „Assassin`s Creek. Renesans”, t. 1, wyd. Insignis

 43. Chris Bradford „Młody samuraj. Droga miecza” t. 2, wyd. Nasza Księgarnia

 44. Monika Krajewska „Mój młodszy brat, wyd. Media Rodzina 3 szt

 45. Małgorzata Strzałkowska ”Części zdania czyli wierszowany samouczek do wkuwania” wyd. Czarna Owca

 46. Małgorzata Strzałkowska ”Częśći mowy wierszowany samouczek rysunkowy ” wyd. Czarna Owca 3 szt

 47. Francesca Simon „Wielka forsa i wielkie żarcie” wyd. Znak emotikon

 48. Francesca Simon „Wakacje z królową” wyd. Znak emotikon

 49. Francesca Simon „Moje wszystkie koszmary” wyd. Znak emotikon

 50. George R. R. Martin „Gra o tron” t. 1, wyd. Zysk i S-ka

 51. George R. R. Martin „Starcie królów” t. 2 wyd. Zysk i S-ka

 52. Nela na 3 kontynentach”, wyd. Burda Książki

 53. Ludwig Bemelmans „Madeline w Paryżu”, wyd. Znak emotikon

 54. Jean Philippe Arrou-Vignot „Jaśki”, wyd. Znak emotikon

 55. Agnieszka Tyszka „Zosia z ulicy Kociej na tropie” wyd. Nasza Księgarnia

 56. Agnieszka Tyszka „Zosia z ulicy Kociej na zimę” wyd. Nasza Księgarnia

 57. Stanisław Pagaczewski „Porwanie Baltazara Gąbki. Trylogia” Wydawnictwo Literackie

 58. Grzegorz Kasdepke „ Co to znaczy czyli 101 zabawnych historyjek” wyd. Literatura

 59. Mira Lobe „Babcia na jabłoni” wyd. Dwie Siostry, 3 szt.

 60. Ursula K. Le Guin „Czarnoksiężnik z Archipelagu”, t. 1, wyd. Prószyński i S-ka

 61. J. R. R. Tolkien „Władca pierścieni. T. 1 Bractwo Pierścienia” wyd. Zysk i S-ka

 62. J. R. R. Tolkien „Władca pierścieni. T. 2 Dwie Wieże” wyd. Zysk i S-ka

 63. Roksana Jędrzejewska-Wróbel „Królewna”, wyd. Literatura

"Książki Naszych Marzeń"

W dniach 22 – 23 października 2015 r. wśród uczniów klas I-III i IV – VI została przeprowadzona ankieta na temat ich zainteresowań czytelniczych. Uczniowie mogli wymienić tytuły lub autorów książek, które wywarły na nich największe wrażenie, które polecają swoim kolegom i koleżankom do przeczytania oraz polecają do zakupu w ramach akcji „Książki naszych marzeń”. Na podstawie ankiet powstała lista „Książek naszych marzeń”.

KLASY IV - VI

 1. Magiczne drzewo – seria

 2. Dziennik Cwaniaczka

 3. Wiedźmin

 4. Książki przyrodnicze

 5. Assassins Creed – Renesans

 6. Wakacje z duchami

 7. Piraci z Karaibów

 8. Mikołajek

 9. Kucykowa wróżka Pony

 10. Zuźka D. Zołzik

 11. To ja Lucy

 12. Ania z Zielonego Wzgórza

 13. Herosi Olimpijscy - seria

 14. Książki przygodowe

 15. Opowieści z Narnii

 16. Templariusz

 17. Błękitny zamek

 18. Młody samuraj

 19. Percy Jackson seria

 20. Koszmarny Karolek

 21. Kelly McKain – seria Magiczny kotek, Magiczny piesek

 22. Ostatnie życzenie

 23. Detektyw Pozytywka

 24. Hobbit

 25. Harry Potter

 26. Komiksy – Kaczor Donald

 27. Gra o tron

 28. Starcie królów

 29. Nawałnica mieczy

 30. Śnieg i stal

 31. Akademia Pana Kleksa

 32. Książki historyczne

KLASY II i III

 1. Scooby Doo

 2. Słup soli

 3. Jesień liścia Jana

 4. Mój młodszy brat

 5. Piątka z Zakątka

 6. Magiczny kotek – seria

 7. Magiczny piesek – seria

 8. Co to znaczy czyli 101 zabawnych historujek

 9. Rady nie od parady II – Raj na ziemi

 10. Marek – chłopiec, który m iał marzenia

 11. Nela podróżniczka

 12. Zosia i jej zoo

 13. Alicja w krainie czarów

Lekcja biblioteczna w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Siewierzu

8 października 2015 r. uczniowie kl. II i III pod opieką pani Beaty Pieprzyk i Barbary Pawińskiej udali się do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu na lekcję biblioteczną pt. „Oswajanie muru. Poznajemy książkę Rafała Witka „Mur”. Lekcja, połączona z warsztatami została przeprowadzona przez p. Jolantę Jakubczyk w ramach bibliotecznego projektu „Czytam sobie w bibliotece” oraz naszego szkolnego projektu „Książki naszych marzeń”. Oba projekty mają na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Pani Jola na początku zajęć przedstawiła historię muru berlińskiego i wyświetliła zdjęcia prezentujące podzielony Berlin, następnie przeczytała fragmenty książki Rafała Witka „Mur”.

Później uczniowie kolorowali zakładki z główną bohaterką powieści. Po podziale na dwie grupy, dzieci malowały po obu stronach szarego papieru „graffiti na murze”, wzorując się na oryginalnych rysunkach Berlińczyków. Kolejnym zadaniem do wykonania było składanie papierowych samolotów, napisanie na nich wiadomości do wybranego kolegi lub koleżanki i wysłanie ich na drugą stronę muru. Pod koniec zajęć mur „obalono”, po czym nastąpiło powitanie w języku niemieckim.

Na zakończenie warsztatów uczniowie otrzymali z rąk pani Joli pamiątkowe dyplomy, po czym przeszli do działu dziecięcego, gdzie mogli wypożyczyć do domu wybrane książki.

 

SPORTOWA NOC”

W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SIEWIERZU

Już po raz czwarty w swojej historii Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu zorganizowała całonocną imprezę z piątku na sobotę 24/25 kwietnia 2015 roku. Sportową Noc poprowadził i zapewnił wiele atrakcji pisarz książek dla dzieci i młodzieży Dariusz Rekosz, a całonocną opiekę nad dziećmi sprawowały: bibliotekarz Jolanta Jakubczyk, nauczyciele: Barbara Pawińska, Beata Pieprzyk, Justyna Borowiecka oraz Magdalena Drezler. Uczestnikami nocy w bibliotece było 20 uczniów klas III-VI Szkoły Podstawowej Nr 2  w Siewierzu.

    Po powitaniu Dariusz Rekosz podczas prezentacji multimedialnej przybliżył dzieciom swój dorobek twórczy oraz współpracę ze znanymi osobistościami ze świata filmu i sztuki. Nocny maraton rozpoczął się o godzinie 20 wieczorem, a zakończył się o 8 rano. Impreza obfitowała w różne konkurencje, zarówno indywidualne, jak i grupowe, w których dzieci chętnie uczestniczyły.

    Pierwszym zadaniem, jakie stanęło przed drużynami, było wykonanie własnego znaku rozpoznawczego (herbu). Kolejna konkurencja, tym razem indywidualna, nosiła tytuł „Każdy może zostać sportowcem” i polegała na dorysowaniu do głowy znanej postaci stroju sportowego. Piosenkarz Andrzej Piaseczny przeobraził się w znanego piłkarza Messiego, a restauratorka Magda Gessler  stała się skoczkiem narciarskim.

    W następnym zadaniu, również indywidualnym, „ Gdzie jest piłka?” należało zaznaczyć na zdjęciu boiska usuniętą wcześniej piłkę. Dzieci mogły wykazać się także wiedzą ze znajomości polskich i światowych piłkarzy odgadując ich nazwiska na podstawie fotografii.

Podczas kolejnej konkurencji sprawdzały tym razem swoje wiadomości z literatury odgadując tytuły oraz bohaterów bajek na podstawie niewyraźnych zdjęć oraz fragmentów ilustracji.      

    Książka z dedykacją Dariusza Rekosza była nagrodą w pisemnym quizie poświęconemu tematyce igrzysk olimpijskich. Książka powędrowała do rąk ucznia klasy szóstej Kacpra Siąkały, który uzyskał najwięcej punktów.       

    Później drużyny układały dla siebie nawzajem krzyżówki, dopasowywały miasta do klubów piłkarskich. Dużo radości sprawiło uczestnikom nocy przedstawianie za pomocą gestów tytułów książek i konkurencji sportowych, czyli tak lubiane przez wszystkich kalambury. Ostatnią konkurencją przed godziną dwunastą była indywidualna rywalizacja w układaniu na czas jak największej ilości nowych wyrazów ze słów „IGRZYSKA OLIMPIJSKIE”.

    O północy Dariusz Rekosz  zorganizował dla dzieci niespodziankę w postaci wyjścia poza mury biblioteki i zawodów drużynowych z piłką na świeżym powietrzu. Ani wszechogarniające ciemności, ani późna pora, nie osłabiły zapału uczniów w chęci zdobycia pierwszego miejsca.

    Po powrocie do biblioteki, na drużyny czekało kolejne zadanie wymagające szybkiego refleksu, a polegające na układaniu się w kształcie liter polskiego alfabetu. Niespożyte pokłady energii dzieci wykorzystały tańcząc do znanych przebojów.

    O godzinie drugiej w nocy nastąpił długo oczekiwany przez dzieci moment przygotowania do nocnego seansu filmowego i snu. Sale biblioteczne zamieniły się w sypialnie wypełnione materacami, karimatami i śpiworami. Najwytrwalszych sen zmorzył dopiero o godzinie czwartej nad ranem. W trakcie całonocnej imprezy nie zabrakło również przerw na posiłek.

    Na zakończenie wszyscy uczestnicy „Sportowej Nocy” otrzymali z rąk pisarza Dariusza Rekosza pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

Jolanta Jakubczyk-MGBP

Barbara Pawińska-SP2 Siewierz

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

„Książki naszych marzeń”- program realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w  ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przede wszystkim umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

W ramach tego programu biblioteka szkolna będzie mogła wzbogacić się o wiele nowych pozycji książkowych. Zgodnie z programem mają to być książki zaproponowane przez uczniów. W związku z tym  biblioteka szkolna przeprowadzi akcję "Zaproponuj książkę" i zgodnie z propozycjami, po zatwierdzeniu i przyznaniu dotacji książki te zostaną zakupione.

SPOTKANIE AUTORSKIE W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SIEWIERZU

 Z ARKADIUSZEM NIEMIRSKIM

23 września 2014 r. uczniowie kl. V i VI z opiekunami Justyną Chudy i Barbarą Pawińską udali się do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu na spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim, dziennikarzem, satyrykiem, autorem książek detektywistycznych dla młodzieży i dorosłych oraz kontynuatorem znanego cyklu powieści Zbigniewa Nienackiego „Pan Samochodzik”. Pan Niemirski, wykorzystując prezentację multimedialną przedstawił swoją karierę zawodową, opowiedział o najsłynniejszych detektywach występujących w literaturze i w filmach oraz o  ich twórcach. Większą część spotkania  poświęcił na omówienie postaci literackiej Pana Samochodzika, kultowego polskiego detektywa, stworzonego przez pisarza Zbigniewa Nienackiego. W sposób barwny i żartobliwy Arkadiusz Niemirski przekonywał uczniów do wielu ważnych i wartościowych postaw życiowych, by nie rezygnowali z marzeń oraz  zachęcał do sięgania po wartościowe książki. 

NOC Z EUROLANDEM- ANGLIĄ

W SIEWIERSKIEJ BIBLIOTECE

  Po raz trzeci w swojej historii Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu z 16 na 17 maja 2014 r. zorganizowała nocną imprezę pod hasłem „Noc z Eurolandem-Anglią”. Zajęcia  poprowadził pisarz Dariusz Rokosz, a całonocną opiekę nad dziećmi sprawowały: bibliotekarz Jolanta Jakubczyk, nauczycielki: Barbara Pawińska, Justyna Borowiecka, Beata Pieprzyk oraz Karolina Budek Uczestnikami nocy było 22 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu. Nocna impreza rozpoczęła się o godzinie 20.00 w piątkowy wieczór,                           a zakończyła się w sobotę rano.

   Na początek Dariusz Rekosz przedstawił kilka ważnych i ciekawych informacji na temat Anglii. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy.  Pisarz przygotował dla nich wiele atrakcyjnych konkurencji zarówno grupowych, jak i indywidualnych, w których zwycięzcy byli nagradzani drobnymi upominkami.

   Pierwszym zadaniem grupowym, z jakim musiały się zmierzyć dzieci, było dopasowywanie flag do nazw krain brytyjskich, a  kolejnym układanie puzzli przedstawiających angielskie zabytki. W trakcie następnej konkurencji uczniowie musieli wykazać się talentem plastycznym i poczuciem humoru zamieniając królową Elżbietę II w „królową sportu”. Pomysłowość dzieci nie miała granic w wymyślaniu dziedzin sportu, w których mogłaby startować brytyjska władczyni. Rozwiązywały one również sportową krzyżówkę, układały imiona angielskich królów w kolejności chronologicznej, dopasowywały nazwy londyńskich zabytków do właściwych zdjęć.

    Była też przerwa na wieczorny posiłek. Następnie dzieci projektowały widokówkę                          z Wielkiej Brytanii, uzupełniały pustą mapę nazwami angielskich miast, rozwiązywały wykreślanki. Przed północą odbyła się główna nocna konkurencja pod hasłem „Zostań Sherlockiem Holmesem”. Wcielając się w rolę słynnego  detektywa uczestnicy rozwiązywali super zadanie, w którym nagrodami były książki Dariusza Rekosza.

   Najwięcej frajdy sprawiło dzieciom układanie się drużynami w kształcie wybranej przez pisarza litery alfabetu. W trakcie nocy nie zabrakło tańca do znanych, rytmicznych, muzycznych przebojów, który wprawił dzieci w fantastyczny nastrój.

   Drugą część „Nocy z Eurolandem” stanowił maraton filmowy. Sala muzyczna biblioteki               w momencie zamieniła się w jedną, wielką sypialnię, wypełnioną materacami, śpiworami                                               i poduszkami. Najwytrwalszych sen zmorzył  dopiero około godziny piątej nad ranem.

   Na zakończenie „Nocy z Eurolandem-Anglią” wszyscy jej uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodkie upominki i soczki,  które wręczył pisarz Dariusz Rokosz. Nie zabrakło również wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

                                                                                                           Jolanta Jakubczyk-MGBP

                                                                                      Barbara Pawińska-SP Nr2 w Siewierzu

20 marca 2015 r. w naszej szkole została przeprowadzona akcja „Ogólnopolskie wybory książek”. Na sali gimnastycznej został otwarty lokal wyborczy, z urną i kartami do głosowania. W skład komisji wyborczej weszły uczennice kl. IV i V uczęszczające na kółko czytelnicze: Marta Solipiwko, Anna Nowakowska, Zuzanna Rychter oraz Małgorzata Dębowiec i Ramona Waleczek. Dziewczyny bardzo zaangażowały się w organizację wyborów, samodzielnie przygotowały urnę, gazetkę promującą książki i wybory, liczyły głosy i pomagały w sporządzeniu sprawozdania.

W wyborach wzięło udział 50 uczniów klas I –VI. Każdy z nich mógł podać trzy tytuły książek do zakupu do biblioteki szkolnej.

Celem wyborów było: 

 • Poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów.

 • Dostosowanie księgozbiorów bibliotek do zainteresowań czytelniczych uczniów.

 • Promocja czytelnictwa.

 • Promocja bibliotek szkolnych w środowisku szkolnym i lokalnym.

 • Kształtowanie postaw obywatelskich.

 • Upowszechnienie zasad organizacji wyborów.

A oto wyniki głosowania z podziałem na klasy I – III i IV - VI

Wykaz książek dla klas I-III

LP

Tytuł

Autor

Liczba oddanych głosów

1

Magiczne drzewo (cała seria)

Andrzej Maleszka

6

2

Scooby Doo. Na tropie komiksów

Praca zbiorowa

6

3

Wiersze

Julian Tuwim

6

4

Mikołajek (cała seria)

René Goscinny,

Jean-Jacques Sempé

2

5

Baśnie braci Grimm

Wilhelm i Jacob Grimm

4

6

Doktor Dolittle i jego zwierzęta

Hugh Lofting

3

7

Martynka. Najlepsze przygody

Wanda Chotomska

3

8

Legendy polskie

Praca zbiorowa

3

9

Baśnie

H. Ch. Andersen

2

10

Magiczny kotek. Kłopoty w szkole

Sue Bentley

2

11

Bajki

Charles Perrault

2

12

Przygody detektywa Pozytywki

Grzegorz Kasdepke

2

13

Jaśki

Jean Philippe Arrou-Vignod

1

14

Co to znaczy …

Grzegorz Kasdepke

2

15

Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci

Grzegorz Kasdepke

1

16

Banda spaghetti. Sprawa skradzionego roweru

Capria C., Martucci M.

1

17

Spider-man (komiks)

 

1

18

Franklin i książka z biblioteki

P. Bourgeois

1

19

O psie, który jeździł koleją

Roman Pisarski

1

20

To ja Lucy (cała seria)

Kelly McKain

1

21

Zuźka D. Zołzik

Zuźka D. Zołzik pierwszakiem. Z deszczu pod rynnę.

1

22

Jak się masz cukierku?

Waldemar Cichoń

1

23

Bodzio i Pulpet

Grzegorz Kasdepke

1

24

Marek - chłopiec, który miał marzenia

Marek Kamiński

1

25

Plastusiowy pamiętnik

Maria Kownacka

1

26

Mali agenci

Agnieszka Stelmaszczyk

1

27

Sto bajek

Jan Brzechwa

1

28

Kogutek Ziutek w zerówce

Barbara Sudoł

1

Wykaz książek dla klas IV-VI

LP

Tytuł

Autor

Liczba oddanych głosów

1

Magiczne drzewo (cała seria)

Andrzej Maleszka

8

2

Dziennik cwaniaczka

Jeff Kinney

6

3

Mikołajek (cała seria)

René Goscinny,

Jean-Jacques Sempé

6

4

Harry Potter (wszystkie części)

J. K. Rowling

4

5

Przygody Tomka Sawyera

Mark Twain

3

6

Kłamczucha

Małgorzata Musierowicz

3

7

Ania z Zielonego Wzgórza

L. M. Montgomery

2

8

Zwiadowcy (seria)

John Flanagan

2

9

Pocztówka z Toronto

Dariusz Rekosz

2

10

Projekt C

Sophia Bennett

2

11

Intruz

Stephenie Meyer

1

12

Amelia i Kuba. Godzina duchów

Rafał Kosik

1

13

Potop

Henryk Sienkiewicz

1

14

Zezia i Giler

Agnieszka Chylińska

1

15

Drużyna (wszystkie części)

John Flanagan

1

16

Ida sierpniowa

Małgorzata Musierowicz

1

17

Tam, gdzie spadają anioły

Dorota Terakowska

1

18

Tytus, Romek i A'Tomek. Złota księga przygód

Henryk, Jerzy Chmielewski

1

19

Jaśki

Jean Philippe Arrou-Vignod

1

20

Sposób na Alcybiadesa

Edmund Niziurski

1

21

Pinokio

Carlo Collodi

1

22

Nawiedzony dom

Joanna Chmielewska

1

23

Ród Rodrigandów

Karl May

1

24

Książe mgły

Carlos Ruiz Zafon

1

25

Akademia pana Kleksa

Jan Brzechwa

1

26

Templariusz. Strażnik Graala

Michael P. Spradlin

1

27

Szatan z siódmej klasy

Kornel Makuszyński

1

28

Sovay. Przygody pięknej rozbójniczki

Celia Rees

1

29

Za minutę pierwsza miłość

Hanna Ożogowska

1

30

Ten obcy

Irena Jurgielewiczowa

1

31

Miasto kości

Cassandra Clare

1

32

W pustyni i w puszczy

Henryk Sienkiewicz

1

33

Agenci na deskorolkach. Nie byle co!

Andrew Fusek Peters

1

34

Piłka nożna. O co w tym wszystkim chodzi

Dariusz Rekosz

1

35

Kroniki Archeo (wszystkie tytuły)

Agnieszka Stelmaszczyk

1

36

Trylogia „Władca pierścienia”

Tolkien

1

37

Hobbit czyli tam i z powrotem

Tolkien

1

WYCIECZKA DO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W SIEWIERZU

28 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych udały się do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznekj w Siewierzu na obchody Dnia Pluszowego Misia. W drzwiach biblioteki  przywitała ich pani Jolanta Jakubczyk, która przygotowała szereg ciekawych zajęć. Zajęcia zaczęły się od ustawienia się dzieci w Bajkowy Pociąg, którym wyruszyli do krainy zamieszkałej przez misie - Misiolandii. Przedszkolaki zwiedzili m.in. m. in. Guziczkowo, Uszatkowo, Puchatkowo, wysłuchali krótkich informacji o naszych ulubionych pluszakach oglądali ich "skarby" oraz odgadywali zagadki związane z misiami. W dalszej części zajęć oglądali książki z opowiadaniami o niedźwiadkach i słuchali krótkiej historii o starym misiu zielonym, czytanej przez panią Jolę. Na zakończenie zostali obdarowani papierowymi maskami oraz słodkim "małym co nieco" , którym nie pogardziłby żaden szanujący się miś. Jeszcze tylko wspólne zdjęcie upamiętniające wizytę i  dzieci pod opieką pań: Joanny Żołądź, Dagmary Małota Machura, Karoliny Budek oraz Barbary Pawińskiej udalły się do autobusu szkolnego, którym wrócili do przedszkola.

Barbara Pawińska

Akcje w których uczestniczymy

EFS_z_podpisem.jpg
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Wednesday the 29th. Siewierz