Drukuj

Sprawozdanie z kampanii zachowaj Trzeźwy Umysł-2017r

W kwietniu tego roku nasza szkoła wraz ze szkołami z terenu całej gminy już po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Patronat nad tą prospołeczną akcją objęła, jak zwykle, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Urzędzie Miasta i Gminy w Siewierzu.

Hasłem przewodnim tegorocznej akcji było „Na skrzydłach przyjaźni czyli o relacjach” .

1.            Poinformowanie nauczycieli o głównych założeniach kampanii. Przekazanie gronu pedagogicznemu informacje ze spotkania szkolnego koordynatora ds. kampanii ZTU z członkami Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Siewierzu. Przekazanie wychowawcom klas ulotek i materiałów dydaktycznych

2.            Wywieszenie na szkolnej tablicy plakatów informujących o kampanii ZTU oraz ogłoszenia o konkursie dla uczniów.

3.            Poinformowanie uczniów o przystąpieniu szkoły do kampanii ZTU. Uczniowie zostali zachęceni i zmotywowani do aktywnego udziału w kampanii.

4.            Poinformowano Rodziców o włączeniu się szkoły w kampanię. Przedstawiono im jej cele oraz zaprezentowano planowane przedsięwzięcia. Ponadto wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat ,,Rodzina ,a grupa rówieśnicza” oraz ,,Słuchać, a nie tylko słyszeć”

5.            Wychowawcy klas przeprowadzili cykl lekcji wychowawczych na temat ; kształtowania umiejętności współpracy w grupie, kształtowania więzi przyjaźni, poznawania samego siebie, budowania poczucia własnej wartości. Zachęcali do pozytywnego myślenia oraz mówienia o sobie i o innych . Ponad to promowali pozytywny sposób spędzania wolnego czasu.

6.            Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne  z pedagogiem szkolnym;

- ,,Ja i moja grupa” kl .VI,kl.IV

-,,Mój przyjaciel”kl.I;kl.III

-,,Ile jestem wart” kl IV; kl.VI

-,,Jaki jestem? Jaka jestem?-kl.I,III.

7.            Zebrano prace konkursowe w konkursie plastyczno –litrrackim,,Na skrzydłach przyjaźni” które zostały ocenione.

Jury oceniało wszystkie prace według kryteriów:

•             samodzielność wykonania i wkład pracy,

•             wartość artystyczna pracy,

•             wiek autora pracy,

•             spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu,

•             ogólne wrażenie artystyczne,

•             oryginalność i pomysłowość prac,

•             opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,

•             walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),

•             estetyka wykonania,

•             w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.

Do konkursu przystąpiło 19 uczniów.

W grupie wiekowej IV-VI prace plastyczne

I miejsce – Karen Gibałka kl. IV

II- miejsce Julia Stankowska kl. IV

III miejsce- Mikołaj Góral, Michał Rzepecki kl. V

W grupie wiekowej IV-VI prace literackie

I miejsce – Zuzanna Rychter

II- miejsce Julia Gładecka

W grupie wiekowej I-III

I miejsce –Miłosz Legawiec

II miejsce-Emilia Majewska

III miejsce –Natalia Piątek

Zaangażowanym w działania na rzecz kampanii uczniom zostały  wręczone dyplomy, oraz nagrody rzeczowe przez szkolnego koordynatora ds. kampanii ZTU p. Izabelę Szczepańczyk –pedagoga szkolnego.

8.            Podsumowanie kampanii.

9.            Przygotowanie sprawozdania i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii wraz z pracami konkursowymi.

Mamy nadzieję, że również działania profilaktyczne podejmowane w przyszłości zaangażują wielu uczniów i skutecznie rozpowszechnią właściwe postawy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr  2 w Siewierzu oraz pedagog szkolny ( koordynator szkolny  kampanii) składają na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia i jego współpracowników serdeczne podziękowania za zorganizowanie kampanii i sfinansowanie nagród konkursowych.

Akcje w których uczestniczymy

pojemnik_na_baterie.jpg
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Wednesday the 29th. Siewierz