Drukuj

5 edycja konkursu: Świat oczami młodych – projekt znaczka pocztowego.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 5 edycji konkursu: Świat oczami młodych – projekt znaczka pocztowego. Konkurs miał na celu promowanie upraw ekologicznych i ochronę starych odmian drzew, których owoce nie zostały nadmiernie zmienione poprzez działanie ludzkie. Jest to ważne ze względu na coraz większą ingerencję człowieka w otaczającą nas przyrodę.

Zachowanie rodzimej różnorodności biologicznej tak jak i ochrona kulturowych tradycji lokalnych mają głęboki sens i mogą służyć zachowaniu tożsamości w zglobalizowanym świecie. Rodzime odmiany służąc „miejscowym” równocześnie dodają cegiełkę do dorobku całej ludzkości. „Stare” może stać się „nowoczesne” a każdy z nas może mieć w tym swój udział promując stare odmiany drzew owocowych.

W kolejnych etapach pracy uczniowie dowiedzieli się, że istnieje prosty sposób na zwrócenie powszechnej uwagi proces ratowania starych odmian drzew owocowych. Jednym z godnych polecenia sposobów zaintrygowania osób do tej pory biernych może być przekaz rysunkowy umieszczony na przedmiocie powszechnego użytku. Takim swoistym „mikro-plakatem” jest znaczek pocztowy…

Lekcje prowadzono metodą projektu, podczas których wyszukiwano informacje na temat ekologicznych sadów, znaczków, zapoznano młodzież z materiałami przygotowanymi przez koordynatora konkursu w placówce. Na zajęciach przeprowadzono pogadanki tematyczne, prezentowano materiały przygotowane przez inicjatora konkursu, przygotowano gazetkę tematyczną, oglądano prezentację o znaczkach i ich historii powstania.

Po wykonaniu projektów znaczków komisja, w której skład wchodzili nauczyciele plastyki oraz inni nauczyciele szkoły, wyłoniła wyróżnionych, w głosowaniu jawnym, a następnie trzy osoby, których projekty zostały nagrodzone i przesłane do drugiego etapu konkursu.

Spośród przygotowanych na zajęciach prac - w etapie szkolnym wyłoniono trzy zwycięskie prace uczennic: Juli Pawińskiej, Weroniki Kozerskiej i Wiktorii Golec.

Laureaci wybranych w pierwszym etapie konkursu projektów znaczków otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. W szkole została przygotowana wystawa pokonkursowa.

Dużą pomocą do promowania konkursu, a także wiadomości dotyczących ekologicznych upraw była przygotowana przez inicjatora broszura informacyjna, a także prezentacja dotycząca znaczków, dzięki którym zapoznano uczniów szczegółowo z tematyką konkursu. Konkurs cieszył się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem ze strony młodzieży.

Akcje w których uczestniczymy

pij_mleko.jpg
Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Thursday the 2nd. Siewierz