Drukuj

14. GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY „ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ”

Zapraszamy do udziału w Konkursie Gminnym, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Siewierzu.

Cele konkursu:

 • upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska w Gminie Siewierz,
 • kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej
  przy równoczesnym rozwijaniu wrażliwości artystycznej,
 • kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko, uświadomienie zagrożeń środowiska,
 • docenianie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i estetycznych najbliższej okolicy.
  • Grupa I: uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej,
  • Grupa II: uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej,
  • Grupa III: uczniowie klas 7 – 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Warunki uczestnictwa:

Ustalono trzy kategorie wiekowe, w których przyznawane będą nagrody:

             Zadania konkursowe dla poszczególnych grup:

Grupa I: praca plastyczna Dbamy o Ziemię (format A3, technika dowolna, praca płaska)

Grupa II: plakat „Segreguj odpady!” (format A3, technika dowolna, praca płaska)

Grupa III: plakat „Redukuj korzystanie z plastiku!” (format A3, technika dowolna, praca płaska)

Każda praca powinna mieć trwale przyklejoną w widocznym miejscu metryczkę zgodną z poniższym wzorem. Metryczka może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem odręcznym.

Imię i nazwisko autora

Klasa

Pełna nazwa szkoły

Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Prace prosimy składać u wychowawców, nauczyciela plastyki lub geografii w terminie do 5 kwietnia 2023 r.

Wystawa prac konkursowych odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 roku
w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu.

Do prac należy dołączyć wypełnioną zgodę, której treść znajduje się w załączniku.

Załącznik_nr_1_Gminny_Konkurs_Ekologiczny.pdf


Akcje w których uczestniczymy

pojemnik_na_baterie.jpg
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Wednesday the 29th. Siewierz