Drukuj

Podsumowanie kampanii profilaktycznej

 „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014”   w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu

          W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny, byliśmy uczestnikami ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Myślą przewodnią  tegorocznej edycji Kampanii jest konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych ludzi, udzielenie im pomocy w znalezieniu w sobie pasji  i rozwijaniu  zainteresowań jako działania alternatywne dla sięgania po środki uzależniające.

          W ramach realizacji założeń kampanii w naszej szkole jej koordynatorka przygotowała                          i zorganizowała akcję  informującą uczniów i rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego  o założeniach projektu. W tym celu przygotowała informacje na gazetce szkolnej  z wykorzystaniem materiałów (plakatów, ulotek profilaktycznych) uzyskanych dzięki uczestniczeniu Gminy Siewierz             w Kampanii. Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone dodatkowo: materiały informacyjne na temat założeń i zasad uczestniczenia w kampanii, materiały informacyjne dla uczniów i ich rodziców/opiekunów dotyczące realizowanych w szkole konkursów. Szkolna koordynatorka Kampanii zapoznała uczniów wszystkich klas z założeniami projektu, także z założeniami i regulaminami przeprowadzanych w szkole konkursów.

          Do realizacji zaplanowanych działań zostali zaproszeni także nauczyciele-wychowawcy klas, nauczyciel plastyki i nauczyciel wychowania fizycznego, którzy w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu przedstawiali uczniom alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego i skutecznego dla profilaktyki uzależnień rozładowywania  emocji. Dysponowaliśmy także szerokim wachlarzem materiałów edukacyjnych dla rodziców, mającym ich zachęcić do spędzania swojego wolnego czasu wspólnie z dziećmi, do pomocy młodym ludziom w zapełnieniu czasu  po to, by nie szukali  działań niebezpiecznych dla własnego zdrowia i życia. Staraliśmy się zachęć rodziców do większej uwagi nad tym, jak młodzi ludzie spędzają swój wolny czas, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli rodzicielskiej nad poczynaniami dzieci w Internecie.

Wszyscy nauczyciele zostali zaproszeni do udziału w internetowych kursach realizowanych w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela, których celem będzie podniesienie ich umiejętności                          i kompetencji wychowawczych w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

          Konkursy realizowane w szkole spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Do konkursu plastycznego zgłoszono ponad 30 prac, w konkursie ulotkowym pod hasłem: „Hop na narty” uczestniczyło 20 uczniów. Komisja oceniająca prace w konkursie plastycznym stanęła wobec tego przed trudnym wyborem wybrania prac najlepszych. Oceniano przede wszystkim: zgodność pracy              z tematem, zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy i jej wartość estetyczną. Po wnikliwej analizie przygotowanego przez uczniów materiału postanowiono przyznać nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w dwóch kategoriach wiekowych; klasy I – III szkoły podstawowej i klasy IV – VI szkoły podstawowej. Ponieważ poziom wykonania prac i zaangażowanie uczniów było bardzo wysokie (niektórzy z nich oddali do konkursu po 2 prace), postanowiono także przyznać liczne nagrody wyróżnienia. W sumie nagrodzono 20 uczniów.

Po zakończeniu konkursów na etapie szkolnym prace zostały przez szkolnego koordynatora kampanii przygotowane i przekazane do Gminnego Koordynatora Kampanii w celu wysłania do konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu  i szkolny koordynator kampanii składają na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia i jego współpracowników serdeczne podziękowanie za zorganizowanie kampanii na terenie naszej placówki i sfinansowanie nagród konkursowych.

                                                                            Szkolny Koordynator Kampanii – Agnieszka Sieradzka

Akcje w których uczestniczymy

ztu.jpg
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Sunday the 21st. Siewierz