CELE – CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Chcemy UZMYSŁOWIĆ młodym ludziom, że stosowanie używek to droga na skróty – donikąd.

 Chcemy WYTŁUMACZYĆ uczniom, że podstawą mądrego życia są aktywność (uprawianie sportu) i zdrowe odżywianie.

 Pragniemy UŚWIADOMIĆ dzieciom i młodzieży, że człowiek nie jest samotną wyspą (żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy potrzebni innym, a inni są potrzebni nam).

Chcemy NAUCZYĆ dzieci i młodzież anga- żowania się w zadania wymagające współ- pracy i współdziałania. Granie w jednej drużynie pozwala często na osiągnięcie lepszych rezultatów i daje dużo satysfakcji.

 Chcemy ZACHĘCIĆ do rozwijania mocnych stron osobowości i potrzeby inwestowania w siebie, by sprzyjać zdrowiu, rozwojowi własnemu oraz innych.

UCZYMY ZAUFANIA Od młodości wszyscy podlegamy dwóm przeciwstawnym tendencjom. Z jednej strony ludzie upodobniają się do siebie, powielają wzorce (ubiór, sposoby wypoczynku, mieszkania czy zachowania), a z drugiej każdy z nas ma tendencje do indywidualizmu (potrzeba posiadania tego, czego inni mieć nie mogą, odróżnienia się, pragnienia bycia kimś wyjątkowym). Zachowanie własnej indywidualności i autonomii jest ważnym czynnikiem zdrowego życia, jednak nadmierne dążenie do indywidualizmu czyni człowieka wyobcowanym i osamotnionym w swoim otoczeniu. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z ludźmi – czy to na płaszczyźnie osobistej, czy zawodowej – wymaga dzielenia się, obdarzania innych zaufaniem. Współczesna psychologia pokazuje, że jest to niezbędny czynnik funkcjonowania zespołów/grup i kierowania nimi. Umiejętności te można rozwijać i kształtować.

ROZWIĄZUJEMY KONFLIKTY Wychowanie i profilaktyka problemów dzieci i młodzieży musi uwzględniać nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, a także dostrzeganie kłopotów rówieśników czy ich prawa do dbania o swoje interesy. Udzielanie młodzieży pomocy w tym zakresie nie powinno zmierzać tylko do uczenia technik rozwiązywania konfliktów, ale prowadzić do zwiększenia świadomości swoich potrzeb, wartości i postaw własnych oraz innych osób. Dlatego w tej edycji kampanii nacisk kładziemy na umiejętność zachowania niezależności w myśleniu, a przede wszystkim w działaniu.

KSZTAŁCIMY POZYTYWNE MYŚLENIE Istotną rolę w osiąganiu sukcesów życiowych odgrywają umiejętności pozytywnego współistnienia z ludźmi. Osiągnięcia w tym obszarze wymagają poznania siebie i kierowania swoim zachowaniem, ale przede wszystkim otwarcia się na innych – rozpoznawania i rozumienia emocji i motywów innych ludzi, nastawienia na pomoc i współpracę

          Tysiące nagród edukacyjnych (gry, kalendarze, piłki do siatkówki), a także laptopy, rowery, wodoodporne aparaty fotograficzne, tablice multimedialne, stypendia po 1500 zł!

1. Konkurs ulotkowy dla SP – Zdrowe zagranie. Zadanie: odpowiedzenie na 5 pytań o siatkówce. NAGRODY: gry planszowe, piłki do siatkówki.

2. Konkurs internetowy dla gimnazjów – Zagrywka w punkt. Zadanie: odpowiedzenie na 5 podchwytliwych pytań o siatkówkę. NAGRODY: kalendarze 15 sposobów na nudę, piłki siatkowe.

 3. Konkurs plastyczno-literacki dla SP – Warto pomagać. Zadanie: plastyczne lub literackie przedstawienie idei tytułowej konkursu, dlaczego warto pomagać, jak można to robić. NAGRODY: gry planszowe, kalendarze 15 sposobów na nudę, rowery, laptopy.

4. Konkurs plastyczno-literacki dla gimnazjów – Razem lepiej. Zadanie: napisać lub narysować, dlaczego praca w zespole przynosi lepsze efekty. NAGRODY: kalendarze 15 sposobów na nudę, rowery, laptopy.

5. Konkurs zespołowy (jesienny) Nawzajem. Zadanie: Wybranie jednej organizacji pozarządowej (NGO) z najbliższego otoczenia oraz fotograficzne przedstawienie jej celów. NAGRODY: 4 tablice multimedialne.

6. Konkurs dla gimnazjów. Szukamy Młodych Mistrzów. Zadanie: opisanie życiowych osiągnięć (pasji) i wypełnienie aplikacji w internecie. NAGRODY: 5 jednorazowych stypendiów po 1500 PLN.

7. NOWOŚĆ! Kreatywny konkurs fotograficzny. Zadanie: złożyć tekturowego ludzika (element pakietu ZTU) i sfotografować go w niecodziennym otoczeniu. NAGRODY: 5 wodoodpornych aparatów fotograficznych.

http://www.trzezwyumysl.pl/kampania-2015/

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015 – BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI: KAMPANIA W SKRÓCIE

Kluczowe fakty

(Więcej informacji: ulotka informacyjna WHO http://who.int/mediacentre/factsheets/fs399/en/)

 • Dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i odpowiedniej pod względem wartości odżywczych żywności ma kluczowe znaczenie dla naszego życia i dobrego stanu zdrowia.
 • Niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne jest przyczyną ponad 200 chorób, od biegunki do nowotworów.
  • Wywoływane obecnymi w żywności i wodzie bakteriami i szkodliwymi substancjami biegunki każdego roku zabijają około 2 mln osób, w tym wiele dzieci.
  • Bezpieczeństwo żywności, żywienie i bezpieczeństwo żywnościowe są ze sobą nierozerwalnie związane. Niebezpieczna żywność powoduje powstanie błędnego koła niedożywienia i chorób dotykających w szczególności niemowlęta i małe dzieci, a także osoby starsze i chore.
  • Choroby przenoszone drogą pokarmową utrudniają rozwój społeczno-gospodarczy, ponieważ obciążają systemy opieki zdrowotnej i narażają na straty gospodarki krajowe, turystykę i handel.
  • Żywność transportowana z miejsca, w którym jest wytwarzana, do miejsca, w którym jest konsumowana, przekracza granice wielu państw. Dobra współpraca pomiędzy rządami, producentami i konsumentami sprzyja zapewnianiu jej bezpieczeństwa.
  • bakterie
  • wirusy
  • pasożyty
  • priony
  • substancje chemiczne (występujące naturalnie i wytwarzane przez człowieka)

Przenoszone drogą pokarmową choroby są zwykle zakaźne lub toksyczne w swojej naturze. Mogą być wywoływane przez bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne dostające się do organizmu wraz ze skażoną żywnością lub wodą.

Występujące w żywności patogeny mogą powodować silną biegunkę lub wyniszczające infekcje, takie jak zapalenie opon mózgowych. Skażenie substancjami chemicznymi może prowadzić do ostrych zatruć lub długotrwałych chorób, takich jak nowotwory. Przenoszone drogą pokarmową choroby mogą być przyczyną długotrwałej niesprawności, a nawet śmierci. Wśród przykładów niebezpiecznej żywności należy wymienić niedopieczone/ niedogotowane produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego, owoce i warzywa zanieczyszczone odchodami oraz małże zawierające biotoksyny morskie.

Choroby przenoszone drogą pokarmową wywoływane są głównie przez:

 • bakterie
 • wirusy
 • pasożyty
 • priony
 • substancje chemiczne (występujące naturalnie i wytwarzane przez człowieka

czyzyjemyzdrowo

                                                                      

Bezpieczna i przyjazna szkoła – Program Rządowy

Odsyłam Państwa (uczniów, rodziców i nauczycieli), do odwiedzenia strony http://waznelekcje.pl/, gdzie znajdziecie informacje i praktyczne porady dotyczące realizowanych, także w naszej szkole, przedsięwzięć profilaktycznych. Na stronie znajdą Państwo praktyczne porady dotyczące m.in.

− zapobiegania agresji i przemocy doświadczanej przez dzieci i młodzież szkolną, w tym cyberprzemocy;

− profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej od substancji psychoaktywnych (picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków           i innych substancji nielegalnych), oraz sieci Internet – w tym gier komputerowych i hazardu;

− zwiększania świadomości dzieci i młodzieży szkolnej na temat prawidłowego odżywiania oraz eliminowania złych nawyków żywieniowych;

− przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez propagowanie aktywności fizycznej.

W ramach projektu powstała informacyjno-edukacyjna platforma internetowa waznelekcje.pl, gdzie materiały ze względu na zawartość merytoryczną pogrupowane zostały w zakładkach  dedykowanych trzem grupom odbiorców: nauczycielom, rodzicom i uczniom. Powstał też dedykowany profil na Facebooku oraz wkrótce dostępne będą także aplikacje mobilne, gdzie znajdują się treści dydaktyczne i porady dotyczące powyższych problemów.

Dla dzieci i młodzieży dostępny jest telefon zaufania: 116 111 (czynny w godz.12.00–22.00) przez 7 dni w tygodniu. Pod tym numerem uczniowie mogą porozmawiać o swoich problemach, otrzymają wsparcie psychologiczne i profesjonalną pomoc.

Działa też infolinia 800 100 100 (dostępna w godz.12.00–18.00), przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) adresowana jest do rodziców, nauczycieli i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać informacje o możliwościach reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, m.in. w sytuacjach kontaktu dziecka z niebezpiecznymi treściami lub publikacji zdjęć bez jego zgody. Działają też serwisy merytoryczne (www.116111.pl oraz www.800100100.pl).

Chodzi o ograniczenie patologii związanej z używaniem substancji psychoaktywnych, zwłaszcza narkomanii, agresji, przemocy i ksenofobii.

116 111Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 20.00, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

Pomoc dla dzieci i młodzieży.


800 100 100Helpline.org.pl

Zadzwoń lub napisz do Zespołu helpline.org.pl jeśli korzystasz z Internetu i telefonu komórkowego i dzieje się coś co Cię niepokoi, np. ktoś bez Twojej zgody rozsyła Twoje zdjęcia, czy ktoś obraża Cię w Internecie. Możesz tam zadzwonić również wtedy, gdy masz obawy, że zbyt często korzystasz z telefonu lub internetu. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 do 18.00 (połączenie bezpłatne). W tych samych godzinach działa chat na stronie www.helpline.org.pl.

Pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


800 12 12 12Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Tu również możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie, że ktoś zachował się nie tak jak powinien – np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedzi.ałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne).

Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.


116 000Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka

Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. Telefon 116000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (połączenie bezpłatne).
www.zaginieni.pl

Pomoc dla dzieci i dorosłych.


800 676 676Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka             i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Pomoc dorosłych.


116 123Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych         w Kryzysie Emocjonalnym

Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne).

http://116123.edu.pl/

Pomoc dorosłych.


801 889 880Telefon Zaufania "Uzależnienia behawioralne"

Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

Pomoc dorosłych

Materiały, w oparciu o informacje zamieszczone na stronach internetowych dotyczących realizowanego programu, przygotowała Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny.

Priorytetowe zadania do realizacji w 2014 r. w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Cel główny programu:
Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Cel szczegółowy nr 1:
Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki.
Zadanie:
1)    prowadzenie zajęć integrujących w klasach, w szczególności w klasach początkowych każdego etapu edukacyjnego, oraz w grupach wychowawczych.

Cel szczegółowy nr 2: 
Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.
2.1. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy:
Zadania:
1)    wdrażanie w szkole i placówce programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji, 
2)    realizacja programów rówieśniczych, takich jak: pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy,
3)    prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów i wychowanków, dotyczących m.in. konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy,
4)    realizacja przez szkoły i placówki, w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW) i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS), programów z poziomu profilaktyki wskazującej, adresowanych do uczniów i wychowanków z utrwalonymi zachowaniami agresywnymi, wymagających interwencji i dalszych działań korekcyjnych, edukacyjno-terapeutycznych,
5)    doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych,
6)    prowadzenie spotkań dla rodziców z zakresu metody szkolnej interwencji profilaktycznej oraz edukacji prawnej, w tym konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy,
7)    opracowanie i stosowanie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z wystąpieniem przemocy w szkole i placówce.

2.2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów  i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu.
Zadania:

1) realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach i placówkach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
2) wdrażanie programów profilaktyki uzależnień z zakresu profilaktyki uniwersalnej, rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opartych na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności.

Cel szczegółowy nr 3:
Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Zadania:

1)  podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego,
2)  zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole i placówce oraz poza nią.

Zbliża się przerwa świąteczna i okres ferii zimowych. To czas kiedy nasze pociechy spędzają więcej czasu przed komputerem . Polecam lekturę przygotowanych materiałów zamieszczoną w zakładce „dla rodziców”. Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego

wtorek 11.00-15.00

piątek  7.00 - 12.00

Wszystkich rodziców/opiekunów, nauczycieli i uczniów serdecznie zapraszam do współpracy. 

Akcje w których uczestniczymy

pij_mleko.jpg
Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Monday the 15th. Siewierz