Strona główna

Drukuj

Plan działań

realizowanych w ramach 
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”   

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu

Termin realizacji Kampanii: maj– wrzesień  2020r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu

Maj   2020r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału   w Kampanii

Maj 2020r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

  • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
  • Informacje o przystąpieniu do ZTU 2020 na stronie internetowej szkoły
  • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki, języka polskiego założeń i wymagań konkursowych,
  • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki, pogadanki na temat znaczenia przyjaźni w życiu młodych ludzi,
  • Przekazanie kodów dostępu uczniom i ich rodzicom do kart pracy

Do końca maja 2020r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły  konkursu plastyczno-literackiego „WEHIKUŁ CZASU”, konkursu SPORT TO ZDROWIE – POCZTÓWKA DLA PRZYJACIELA!” oraz konkursu krzyżówkowego

wrzesień2020r.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

Termin składania prac do 18.09.2020r

5.

Zorganizowanie  tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych na tematy będące  założeniami kampanii.

25.05-29.05.2020

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursu plastyczno-literackiego w kategoriach klas 
I – III, klas IV -VIII.

Do 18 września 2020r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii
  i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do 20 września 2020r.

8.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca września 2020r.

FreshJoomlaTemplates.com

Akcje w których uczestniczymy

pij_mleko.jpg
Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Wednesday the 5th. Siewierz