KÓLKO CZYTELNICZE DLA KLAS I-III

Kółko czytelnicze ma na celu:
 - ukształtować postawy świadomego czytelnika;
- wypracowanie nawyku czytania lektur;
 - przedstawienia fabuły książki w formie    środków artystycznych (wytwory plastyczne);
- współpraca z biblioteką szkolną;
- przedstawianie fabuły książki w formie ruchu;
- rozwijanie zainteresowań;
- wzbogacenie języka;
- poprawę poziomu wypowiedzi ustnych;
- budowanie więzi między dorosłymi i dziećmi;
- rozwinięcie pamięci i wyobraźni;
- uczy myślenia i koncentracji;
- poszerza wiedzę;
- uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
- pogłębia wiedzę na temat pracy bibliotekarza i zasobów bibliotecznych.

Metody i formy pracy:
- spotkania biblioteczne;
- prezentacja twórców literatury dziecięcej;
- opracowanie zbioru rysunków z przeczytanych  utworów;
- przedstawianie fabuły książki w różnorodnych formach tj. wytwory plastyczne, inscenizacje i scenki dramowe, improwizacje ruchowe i muzyczne;
- czytanie i omawianie wybranych utworów;
- organizowanie konkursów (np. pięknego czytania);
- prezentacja ulubionych lektur;
- organizowanie wystaw książek;
- wykonanie zakładek do książek;
- projektowanie okładki książki;
- prezentacja „Moja domowa biblioteczka”. 

 W wyniku realizacji programu czytelniczego uczeń:
- rozwija zainteresowania czytelnicze;
 - świadomie dokonuje wyboru lektury;
 - rozumie potrzebę samodzielnego czytania książek;
- zna wyposażenie księgarni w sprzęt oraz w  księgozbiór, posiada wiedzę o pracy księgarza;
- wie jak powstaje książka, przedstawia drogę książki od  autora do czytelnika;
 - szanuje książki i właściwie korzysta z księgozbioru biblioteki;
- pogłębia czytanie ulubionych książek;
- dokonuje prezentacji książki;
 - przedstawia fabułę książki w różnorodnej formie;
- rozumie potrzebę posiadania własnego księgozbioru i udostępniania go innym;
- popularyzuje czytelnictwo w swoim najbliższym środowisku;
- usprawnia technikę czytania (czyta wyraziście, płynnie i poprawnie);
- zachęca do zapoznania się z wybranymi artykułami z czasopism. 

Akcje w których uczestniczymy

szkola_bez_przemocy_small.jpg
Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Friday the 18th. Siewierz