Drukuj

EUROPEAN MAP OF POSTCARDS

- międzynarodowy projekt w ramach programu eTwinning

                       I just want you to know                                        1-300x206

               Od stycznia bieżącego roku uczniowie klasy I mają przyjemność brać udział w projekcie “European map of postcards” w ramach programu eTwinning.

               eTwinning to internetowa platforma współpracy dla nauczycieli, dyrektorów, bibliotekarzy, którzy tworzą społeczność szkół w Europie. Promuje współpracę szkół za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych, oferując nauczycielom narzędzia pomocne w realizacji działań projektowych.

               Pomysłodawcą i założycielem wyżej wspomnianego projektu jest Beata Pieprzyk. Projekt jest organizowany we współpracy z jedenastoma państwami Europy, a mianowicie: Włochami, Francją, Hiszpanią, Czechami, Litwą, Łotwą, Estonią, Rumunią, Słowacją, Cyprem oraz Turcją. Głównym założeniem projektu jest własnoręczne wykonanie, za pomocą dowolnej techniki plastycznej, kartki pocztowej ze swojego kraju i wysłanie jej do każdej zagranicznej szkoły członkowskiej. Pocztówka powinna zawierać pozdrowienia napisane w języku angielskim ale i w języku ojczystym danego państwa. Dodatkowymi działaniami projektowymi jest wykonanie prezentacji szkoły oraz uczniów, przygotowanie informacji o swoim państwie oraz wykonanie wystawy nadesłanych kartek w swojej szkole. Dzięki uczestnictwie w projekcie uczniowie dowiedzą się gdzie na mapie znajdują się państwa biorące udział w projekcie oraz poznają najciekawsze wiadomości na temat tychże krajów. Ponadto rozwiną swoje umiejętności językowe zarówno z języka angielskiego jak i polskiego oraz nawiążą międzynarodowe przyjaźnie.

               Planowane ukończenie projektu przewidziane jest na czerwiec 2018 roku.

Organizator: Beata Pieprzyk