Drukuj

logo1

Podsumowanie projektu partnerskiego Comenius It all starts with a question.

Głównym celem projektu było rozwijanie kreatywności od najwcześniejszych lat życia dziecka poprzez zadania oparte na naukach ścisłych i doświadczaniu oraz stworzeniu jak największej ilości sposobów na nauczanie i uczenie się o otaczającym nas i nasze dzieci świecie.

Projekt koncentrował się głównie na dzieciach i nauczycielach. Dzieci uczestniczyły w praktycznych zajęciach (hands-on activities) rozwijających przede wszystkim kompetencje matematyczne oraz podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, poszukiwały kreatywnych rozwiązań, tworzyły modele oraz wyszukiwały informacje. Z kolei nauczyciele uczyli się kreatywnego i twórczego myślenia poprzez wdrażanie metody IBSE, tworzyli oraz gromadzili pomoce naukowe, konspekty zajęć i angażowali się w długoterminowe projekty. Nauczyciele zaangażowani w realizację zadań projektowych wymieniali się informacjami, dzielili się doświadczeniami, a także promowali innowacje i odkrywanie poprzez doświadczanie. Używanie języka angielskiego jako języka roboczego projektu wpłynęło na zwiększenie kompetencji językowych uczestników, a wykorzystywanie nowych technologii na rozwój kompetencji TIK.

Dzieci biorące udział w projekcie, dzięki specjalnie przygotowanym zajęciom, odkrywały jak działa otaczający je świat. By to uczynić, uczyły się zadawać pytania i analizowały odpowiedzi, dostrzegały relację między przyczyną i skutkiem oraz przeprowadzały liczne doświadczenia naukowe, które pozwoliły im, poprzez bezpośredni udział, zrozumieć jak działa otaczający je - już nie tak tajemniczy świat. Projekt kładł nacisk na holistyczny rozwój dziecka. Intelektualne umiejętności były kształtowane m. in. poprzez logiczne myślenie i rozwiązywanie problemów. Rozwój fizyczny wzmacniany był przez wykorzystanie, w zadaniach przygotowanych dla dzieci, umiejętności motorycznych i koordynacji oko-ręka, a liczne piesze poznawcze wycieczki pomogły rozwinąć mięśnie najmłodszych. Dzięki lepszemu zrozumieniu świata dzieci nabyły większej pewności siebie, co z pewnością wpłynęło na ich rozwój emocjonalny. Częsta praca w grupach pomogła im rozwinąć umiejętności społeczne, a możliwość prezentacji swoich dokonań przed publicznością przyczyniła się do rozwoju umiejętności komunikacyjnych i wzmocniła poczucie własnej wartości.

Naszym celem było również stworzenie przewodnika dobrych praktyk – zestawu inspirujących i innowacyjnych konspektów zajęć stworzonych w oparciu o metodę IBSE – który z pewnością zachęci obecnych oraz przyszłych nauczycieli do stosowania tej metody na zajęciach.