Strona główna

Drukuj

 

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561), oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu są zamknięte do dnia 11.04.2021 r.

Na wniosek rodziców dzieci wymienionych w §2 pkt. 4 powyższego rozporządzenia dyrektor szkoły może zorganizować dla nich zajęcia przedszkolne (załącznik nr 1). Wniosek można złożyć osobiście lub elektronicznie poprzez dziennik uonet+ lub mailem na adres szkoły.

WNIOSEK DOC

WNIOSEK PDF