Strona główna

Drukuj

REKRUTACJA UZPEŁNIAJĄCA

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacynego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siewierz.

 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla klasy pierwszej.

Karta zgłoszeniowa.

Wniosek o przyjecie.

Oświadczenie woli.

 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla oddziału przedszkolnego.

Wniosek.

Deklaracja.

Oświadczenie woli.