Strona główna

Drukuj

Załącznik nr 1


Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2

w Siewierzu nr 27/2020 z dnia 02.10.2020 r.

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu w związku z zagrożeniem COVID-19 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u uczniów i wychowanków oraz pracowników obowiązująca w SP
nr 2 w Siewierzu

.:czytaj więcej:.